Ålder: 8 - 10 år (U10)

Lek och grundträningsstadiet med lekfull och rolig träning.

I denna ålder spelar alla på alla positioner och skall lära sig att ha bollkontroll.

Generellt skall vi redan här börja få in viljan och tekniken att avsluta både avseende skott och finter. Det är viktigt at redan nu få in att ha fötter framåt.

Spelarna ska instrueras om vad alla olika positioner kallas – handbollsterminologi. Offensiva försvar ska förespråkas eftersom de utvecklar spelaren så mycket mer individuellt.

Träna på att skjuta avstämda- och hoppskott. Lägg även in övningar där spelaren använder ”fel” arm. Redan här ska man påpeka för spelarna att man tränar för att hela tiden bli bättre.

Förklara kontringsspelet och hur viktigt det är. Kontringsspelet behöver inte vara kollektivt, det viktigaste är att spelarna förstår innebörden.

Arbeta långsiktigt, resultaten kommer!!!

Träning ska innehålla både individuell teknikinlärning och spel men även övriga övningar med glädjen i centrum, syfte att spelaren efter varje träningspass skall längta till nästa.

En viktig del under denna period är att vidareutveckla både spelarens motorik, styrka, reaktion och snabbhet. Högt tempo på träningarna!!!

Försvarsspel

 • Stöta
 • Fritt utgrupperat försvarsspel
 • Sidledsarbete
 • Fotarbete

Anfallsspel

Passningar

 • Korta passningar
 • Studspass

Skott

 • Hoppskott
 • Avstämt skott
 • Löpskott
 • Skott från alla positioner
 • Linjespel

Finter

 • Stegisättning åt båda håll

Uppställt spel

 • Inget särskilt uppställt spel
 • Lära sig attackera vid sidan av egen försvarare - finta eller skjut

Kontringsspel

 • 1-2 spelare med passningar i fart

Målvaktsspel

 • Som föregående nivå men med mer betoning på bollkontroll
 • Mycket passningsövningar, gärna även med fötterna
 • Allmän handbollsträning som utespelare
 • Introducera stretching även om det ej är nödvändigt för barnens muskler just nu


Fysisk träning

Huvudsyftet under denna utvecklingsfas är att bedriva en allsidig fysisk träning. Koordination, bollvana, löpteknik, hoppteknik och fallteknik är viktigt. Uthållighetsträningen är inte en prioriterad del av träningen. Exempel på övning är skeppsbrott. Under denna utvecklingsfas bör man inte träna mer än 1-1,5 tim per vecka och av den träningen bör koordination stå för 25% av den tiden.

Precis som uthållighetsträningen gäller det att ha en så allsidig styrketräning som möjligt. Inriktningen bör vara koncentrerad till de stora centrala musklerna exempelvis bålen. Man skall också lägga träningsbelastningen långt under den kapacitet utövaren har och absolut inte använda vikter eller dylikt. Man bör endast använda kroppens egen vikt som belastning. Sker inte detta så kan överbelastningsskador uppkomma. Exempel på övningar är koordinationsbanor, och balansövningar. Desto bättre styrka utövaren bygger upp tidigt desto bättre blir inlärningsresultatet av teknikövningar. Allmänt om styrketräning:

Uppvärmning skall alltid ske före styrketräningen. Man måste också genomföra styrketräningen regelbundet och metodiskt för att få ett bra resultat. Det är mycket viktigt att utövaren lärt sig utföra övningarna på rätt sätt för att få bästa möjliga resultat. Man skall också se till att det sker en långsam stegring av träningen och intensiteten.

En spelare i denna åldersklass bör kunna:

 • Kasta bollen tekniskt rätt
 • Handbollsterminologin med de lättaste namnen som M9, V9, H9, V6, H6, M6
 • Enklare regler
 • Positionering
 • Bollfinter
 • Målvakt bör endast tränas i individuell teknik och få lära sig lättare parader.
 • Alla som vill skall ha möjlighet att stå i mål

Tävlingar

Spelarna bör skifta platser ofta. Försöka att få så många som möjligt intresserade av handboll. Viktigt är att kunna passa och fånga bollen. Tekniken är viktigare än resultaten. Toppning får inte förekomma i några matcher. Bredden är viktigast.

 • Deltar i Eken cup.
 • Deltar i den gemensamma cup som alla Sannadals ungdomslag deltar i.


Socialt

Det är viktigt att fortsätta och betona leken i det vi gör, spelarna ska utbildas så väl idrottsligt som socialt. Alla ska få spela lika mycket.

Ingen spelare ska behöva välja idrott utan ska få chansen att delta i flera idrotter. Om en spelare inte kan komma på samtliga träningar ska hon inte bestraffas på så sätt att hon inte får spela matcher.

Övrigt

 • Säsongsplanera
 • Utnyttja föräldraengagemanget. Det är stort i denna åldersklass.
 • Viktigt med aktiviteter utanför planen.
 • Tränare/ledare ser till att det fungerar i omklädningsrum och dusch.
 • Fortsatt uppmärksamhet på att barnen har med sig ombyte i ”trunken”.