Träningstider: Versionshistorik

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

17 januari 2022

4 augusti 2019

30 juni 2019

  • nuvarandeföregående 17.5730 juni 2019 kl. 17.57Sannadal-admin diskussion bidrag 232 byte +232 Skapade sidan med 'Föreningens strävan är att alla lag skall ha minst två träningstillfällen varje vecka i hall. Styrelsen enas i samråd med tränarna om fördelningen av de tider som kl...'