Ungdomskommitté: Skillnad mellan sidversioner

1 060 byte lades till ,  26 maj 2021 kl. 20.24
ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
{{Innehållsförteckning}}
{{Innehållsförteckning}}
Ungdomskommittén leds av den av styrelsen utsedde ungdomsansvarige, vilken är sammankallande i kommittén. Ungdomskommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens ungdomslag, U10 – U16. Den operativt ansvarige för det sportsliga är huvudtränaren för respektive lag, men ungdomskommittén fungerar som en samtalspartner för tränare och lagledare samt är även en länk till styrelsen.


== Uppdrag och ansvar ==
== Uppdrag och ansvar ==
Sannadals SK har en ungdomskommitté kopplad till styrelsen med följande uppdrag och ansvar:
Ungdomskommitténs huvuduppdrag är att, i samråd med huvudtränarna och lagledarna för respektive lag, säkerställa att verksamheten bedrivs gentemot de krav, budget och målsättningar som utformats i samråd med styrelsen. Kommitténs ansvarsområden inbegriper, men är inte begränsade till att:  
* Våra barn- och ungdomslag, U8 – U16.
* Följa, övervaka och utveckla verksamheten för föreningens barn- och ungdomslag, U10 – U16.
** Efter lagens bildats från handbollsskolan
** U16 ska vidare till junior- och seniorverksamheten
** Efter U16 ska de vidare till junior- och seniorverksamhet
* Följa och övervaka behovet av tränare
* Tränare
** Rekrytering, utbildning och se till att tränarna klarar av lagets behov
** Rekrytering, utbildning och se till att tränarna klarar av lagets behov
* Lagledare
* Följa och övervaka behovet av lagledare
** Rekrytera och stötta
** Rekrytera och stötta
* Sportsligt ansvar för ungdomsverksamheten. Att lagen jobbar gemensamt efter Sannadals värdegrund och efter våra krav.
* Följa och övervaka det sportsliga ansvaret för ungdomsverksamheten. Att lagen jobbar gemensamt efter Sannadals värdegrund och regler.
* Driver tränarforum och lagledarmöten under säsongen.
* Engagera föräldrar i Sannadals verksamhet
* Arrangera tränarforum och lagledarmöten under säsongen.
* Förbereda och administrera den klubbgemensamma cupen.
* Bedöma behovet av och ta fram förslag på styrdokument för verksamheten
 


== Arbetsmetod ==
== Arbetsmetod ==
* Skickar alltid en rapport inför varje styrelsemöte om vad som händer just nu.
* Ungdomskommittén sammanträder vid behov tillsammans med respektive lags huvudtränare och lagledare.
* Lämnar en rapport, muntlig eller skriftlig, till varje styrelsemöte om vad som är aktuellt.
* Beslutar om ledare som ska tilldelas förtroendeuppdrag samt skickar förteckning över tilldelade uppdrag till styrelsen för notering i protokoll.
* Beslutar om ledare som ska tilldelas förtroendeuppdrag samt skickar förteckning över tilldelade uppdrag till styrelsen för notering i protokoll.
* Skickar efter beredning förslag på ledare som behöver fråntas sitt förtroendeuppdrag till styrelsen som formellt beslutar.
* Skickar efter beredning förslag på ledare som behöver fråntas sitt förtroendeuppdrag till styrelsen som formellt beslutar.
* Antal möten per år beräknas till 5-7 möten på kvällstid.


== Organisation ==
== Organisation ==
* Ungdomskommittén består av 4-6 personer som utses av styrelsen.
* Ungdomskommitténs ledamöter utses av styrelsen.
* Uppdraget är för 1 år i taget.
* Uppdraget är för 1 år i taget.
* Sammankallande är ungdomsansvarig.
* Kommittén är representerad i styrelsen av minst en ledamot.
* Sammankallande kan adjungeras till styrelsemöte om den inte själv är styrelseledamot.
* Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.
* Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.


== Nuvarande medlemmar ==
== Nuvarande medlemmar ==
43

redigeringar