Skador: Versionshistorik

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

22 maj 2020

  • nuvarandeföregående 20.4922 maj 2020 kl. 20.49Rickardw diskussion bidrag 2 353 byte +2 353 Skapade sidan med '{{Innehållsförteckning}} Ledskador är den klart dominerande gruppen skador inom handboll. Skador på knäledens korsband och större axelskador hör till de mer allvarliga...'