Seniorkommitté

Version från den 22 maj 2020 kl. 21.18 av Rickardw (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Innehållsförteckning}} Seniorkommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens herr- , dam- och juniorlag. Den operativt ansvarige för det sport...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Seniorkommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens herr- , dam- och juniorlag. Den operativt ansvarige för det sportsliga är naturligtvis fortfarande huvudtränaren för dam- herr- och juniorlagen, men seniorkommittén skall fungera som en samtalspartner för huvudtränarna samt även fungera som en länk till styrelsen.

Uppdrag och ansvar

Seniorkommitténs huvuduppdrag skall vara att, i samråd med huvudtränarna, säkerställa att verksamheten bedrivs gentemot de krav, budget och målsättningar som utformats i samråd med styrelsen. Kommitténs ansvarsområden ska inbegripa, men inte nödvändigtvis begränsas till:

 • Ha kontroll på Seniorverksamhetens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv
 • Driva nyrekrytering av tränare och andra ledare i seniorlagen
 • Hantera och stötta i samband med konflikter i spelartruppen eller mellan ledare och spelare
 • Ha ett särskilt fokus på att hantera övergången från U16 till junior och seniorlag

Arbetsmetod

 • Seniorkommittén ska sammanträda tillsammans med huvudtränarna, och eventuellt spelarrepresentanter.
 • Frekvens och tidpunkt för mötena bestäms lämpligast av kommittén själva när de formerar sig.
 • Vid mötena följs ekonomin i seniorverksamheten upp med respektive lagledare i relation till budgeten för respektive lag.
 • Seniorkommittén rapporterar efter varje sammanträde till styrelsen vad man kommit fram till.
 • Om seniorkommittén har förslag på nya tränare/ledare i seniorverksamheten föreslås dessa till styrelsen som formellt beslutar.

Organisation

 • Seniorkommittén skall helst bestå av 4-6 personer som utses av styrelsen.
 • Uppdraget är för 1 år i taget.
 • Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.