Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
Rad 1: Rad 1:
{{Innehållsförteckning}}
{{Innehållsförteckning}}
Seniorkommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens herr- , dam- och juniorlag. Den operativt ansvarige för det sportsliga är naturligtvis fortfarande huvudtränaren för dam- herr- och juniorlagen, men seniorkommittén skall fungera som en samtalspartner för huvudtränarna samt även fungera som en länk till styrelsen.
Seniorkommittén leds av den av styrelsen utsedde senioransvarige, vilken är sammankallande i kommittén. Seniorkommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens herr-, dam- och juniorlag. Den operativt ansvarige för det sportsliga är huvudtränaren för dam-, herr- och juniorlagen, men seniorkommittén fungerar som en samtalspartner för tränare och lagledare samt är även en länk till styrelsen.  


== Uppdrag och ansvar ==
== Uppdrag och ansvar ==
Seniorkommitténs huvuduppdrag skall vara att, i samråd med huvudtränarna, säkerställa att verksamheten bedrivs gentemot de krav, budget och målsättningar som utformats i samråd med styrelsen. Kommitténs ansvarsområden ska inbegripa, men inte nödvändigtvis begränsas till:
Seniorkommitténs huvuduppdrag är att, i samråd med huvudtränarna och lagledarna för respektive lag, säkerställa att verksamheten bedrivs gentemot de krav, budget och målsättningar som utformats i samråd med styrelsen. Kommitténs ansvarsområden inbegriper, men är inte begränsade till att:  
* Ha kontroll på Seniorverksamhetens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv
* Ha kontroll på Seniorverksamhetens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv.
* Driva nyrekrytering av tränare och andra ledare i seniorlagen
* Hantera nyrekrytering av tränare och andra ledare i seniorlagen.
* Hantera och stötta i samband med konflikter i spelartruppen eller mellan ledare och spelare
* Följa upp tränaravtal
* Ha ett särskilt fokus på att hantera övergången från U16 till junior och seniorlag
* Följa och övervaka det sportsliga ansvaret för senior- och juniorverksamheten. Att lagen jobbar gemensamt efter Sannadals värdegrund och regler.
* Hantera och stötta i samband med konflikter i spelartruppen eller mellan ledare och spelare.
* Ha ett särskilt fokus på att hantera övergången från U16 till junior och seniorlag.
* Bedöma behovet av och ta fram förslag på styrdokument för verksamheten.
 


== Arbetsmetod ==
== Arbetsmetod ==
* Seniorkommittén ska sammanträda tillsammans med huvudtränarna, och eventuellt spelarrepresentanter.
* Seniorkommittén sammanträder vid behov tillsammans med respektive lags huvudtränare, lagledare och eventuellt spelarrepresentanter.
* Frekvens och tidpunkt för mötena bestäms lämpligast av kommittén själva när de formerar sig.
* Frekvens och tidpunkt för mötena bestäms av kommittén.
* Vid mötena följs ekonomin i seniorverksamheten upp med respektive lagledare i relation till budgeten för respektive lag.
* Vid mötena följs ekonomin i seniorverksamheten upp med respektive lagledare i relation till budgeten för respektive lag.
* Seniorkommittén rapporterar efter varje sammanträde till styrelsen vad man kommit fram till.
* Lämnar en rapport, muntlig eller skriftlig, till varje styrelsemöte om vad som är aktuellt.
* Om seniorkommittén har förslag på nya ledare i seniorverksamheten föreslås dessa till styrelsen som formellt beslutar.
* Om seniorkommittén har förslag på nya ledare i seniorverksamheten föreslås dessa till styrelsen som formellt beslutar.


== Organisation ==
== Organisation ==
* Seniorkommittén skall helst bestå av 4-6 personer som utses av styrelsen.
* Seniorkommitténs ledamöter utses av styrelsen.
* Uppdraget är för 1 år i taget.
* Uppdraget är för 1 år i taget.
* Kommittén är representerad i styrelsen av minst en ledamot.
* Sammankallande kan adjungeras till styrelsemöte om den inte själv är styrelseledamot.
* Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.
* Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.


== Nuvarande medlemmar ==
== Nuvarande medlemmar ==

Nuvarande version från 26 maj 2021 kl. 20.25

Seniorkommittén leds av den av styrelsen utsedde senioransvarige, vilken är sammankallande i kommittén. Seniorkommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens herr-, dam- och juniorlag. Den operativt ansvarige för det sportsliga är huvudtränaren för dam-, herr- och juniorlagen, men seniorkommittén fungerar som en samtalspartner för tränare och lagledare samt är även en länk till styrelsen.

Uppdrag och ansvar

Seniorkommitténs huvuduppdrag är att, i samråd med huvudtränarna och lagledarna för respektive lag, säkerställa att verksamheten bedrivs gentemot de krav, budget och målsättningar som utformats i samråd med styrelsen. Kommitténs ansvarsområden inbegriper, men är inte begränsade till att:

 • Ha kontroll på Seniorverksamhetens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Hantera nyrekrytering av tränare och andra ledare i seniorlagen.
 • Följa upp tränaravtal
 • Följa och övervaka det sportsliga ansvaret för senior- och juniorverksamheten. Att lagen jobbar gemensamt efter Sannadals värdegrund och regler.
 • Hantera och stötta i samband med konflikter i spelartruppen eller mellan ledare och spelare.
 • Ha ett särskilt fokus på att hantera övergången från U16 till junior och seniorlag.
 • Bedöma behovet av och ta fram förslag på styrdokument för verksamheten.


Arbetsmetod

 • Seniorkommittén sammanträder vid behov tillsammans med respektive lags huvudtränare, lagledare och eventuellt spelarrepresentanter.
 • Frekvens och tidpunkt för mötena bestäms av kommittén.
 • Vid mötena följs ekonomin i seniorverksamheten upp med respektive lagledare i relation till budgeten för respektive lag.
 • Lämnar en rapport, muntlig eller skriftlig, till varje styrelsemöte om vad som är aktuellt.
 • Om seniorkommittén har förslag på nya ledare i seniorverksamheten föreslås dessa till styrelsen som formellt beslutar.


Organisation

 • Seniorkommitténs ledamöter utses av styrelsen.
 • Uppdraget är för 1 år i taget.
 • Kommittén är representerad i styrelsen av minst en ledamot.
 • Sammankallande kan adjungeras till styrelsemöte om den inte själv är styrelseledamot.
 • Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.


Nuvarande medlemmar

Du hittar nuvarande medlemmar i kommittén här.