Resekostnader: Versionshistorik

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

28 april 2020

1 april 2020

  • nuvarandeföregående 20.151 april 2020 kl. 20.15Rickardw diskussion bidrag 7 695 byte +7 695 Skapade sidan med '{{Innehållsförteckning}} == Bakgrund och syfte == I samband med att föreningens lag deltar i seriespel och cuper behöver de ibland resa från närområdet för att kunna g...'