Registerutdrag: Versionshistorik

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

18 september 2022

28 augusti 2022

17 mars 2022

26 augusti 2021

11 januari 2021

13 oktober 2020

  • nuvarandeföregående 10.2313 oktober 2020 kl. 10.23Rickardw diskussion bidrag 4 494 byte +4 494 Skapade sidan med '{{Innehållsförteckning}} Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt me...'