Att ledare, tränare och funktionärer är viktiga i klubben behöver knappast påpekas. Ledare och tränare rekryteras inom föreningen och godkänns av styrelsen. Eftersom ungdomsverksamheten i klubben är den dominerande delen betyder ledarnas uppträdande oerhört mycket för hur spelare och klubb utvecklas. Som ledare och tränare är du en förebild och har ett ansvar för ungdomarna och ska därför uppträda på ett sådant sätt att föräldrar och andra känner att vi bryr oss om våra unga spelare.

Föreningen behöver kontrollera registerutdrag för alla ledare över 15 år innan de kan tillträda sitt förtroendeuppdrag.

Vi strävar efter att varje lag skall ha minst en ledare och tränare. Alla ledare i klubben erbjuds utbildning för sin ledarroll och målet är att minst en av ledarna i varje lag skall vara grundutbildad.

Alla ledare och tränare i klubben hålls fortlöpande informerade om vad som händer genom föreningens hemsida www.sannadal.com och ledarträffar. Det innebär att du som ledare måste delta i träffarna för att hålla dig uppdaterad och dela med dig information om ”ditt” lag.

Det är viktigt att redan från början förklara för spelarna vad man får göra och vad man inte får göra på en handbollsplan. Tränaren måste sedan fortlöpande återkomma till detta under spelarens hela karriär. Tränaren måste hela tiden uppmuntra rent spel och inte lära ut ”tjuvtricks”.

Det är viktigt att redan från början öka förståelsen för domarnas arbete, samt förbättra den allmänna kunskapsnivån när det gäller de grundläggande reglerna hos spelare och föräldrar.

Ledarteamen avgör naturligtvis själva den inbördes arbetsfördelningen men som grund kan följande riktlinjer tillämpas.

Lagledaren

 • Deltar i ledarträffar
 • Håller spelarförteckningen aktuell
 • Registrerar närvaro på träningar och matcher
 • Fyller i matchprotokoll
 • Kallar uttagna till match
 • Arrangerar föräldra- och lagträffar
 • Betalar domare vid hemmamatcher (klubben ersätter utlägg)
 • Tar med tröjor och bollar till matcher
 • Ansvarar för sjukvårdsmaterial
 • För matchstatistik
 • Bidrar med information till hemsidan

Tränaren

 • Deltar i tränarforum
 • Gör träningsplanering
 • Genomför träningar
 • Gör laguttagningar
 • Organiserar uppvärmning före match
 • Lägger upp taktik
 • Coachar laget under match
 • Håller i matchgenomgång efter matchen