Ledare: Versionshistorik

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

18 september 2022

3 februari 2022

15 mars 2021

11 januari 2021

8 december 2020

22 maj 2020

23 september 2019

4 augusti 2019

30 juni 2019

  • nuvarandeföregående 17.4630 juni 2019 kl. 17.46Sannadal-admin diskussion bidrag 2 437 byte +2 437 Skapade sidan med 'Att ledare, tränare och funktionärer är viktiga i klubben behöver knappast påpekas. Ledare och tränare rekryteras inom föreningen och godkänns av styrelsen. Eftersom u...'