Lagkassa: Versionshistorik

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

1 mars 2022

18 februari 2020

16 februari 2020

  • nuvarandeföregående 22.0516 februari 2020 kl. 22.05Rickardw diskussion bidrag 905 byte +905 Skapade sidan med '{{Innehållsförteckning}} Alla barn- och ungdomslag har en lagkassa inom föreningens centrala ekonomihantering. Det är ett eget konto där lagets intäkter (så som förs...'