Klubbens ekonomi: Versionshistorik

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

27 januari 2021

11 januari 2021

17 februari 2020

30 oktober 2019

23 september 2019

4 augusti 2019

30 juni 2019

  • nuvarandeföregående 18.0530 juni 2019 kl. 18.05Sannadal-admin diskussion bidrag 653 byte +653 Skapade sidan med 'Ingen verksamhet fungerar utan pengar. Våra intäkter består till största delen av medlemsavgifter, sedan kommer aktivitetsbidrag från stat och kommun baserade på närva...'