Varje säsong erbjuds ett stort utbud cuper runtom i landet. Deltagandet blir lätt till en tradition inom ett lag och ger stimulans åt ungdomarna. Träningsläger och cuper skapar samhörighet och ger ofta minnen för livet.

Klubbens ambition är att alla lag åtminstone en gång per säsong skall kunna delta i en klubbgemensam cup som spelas utanför Stockholm. Som ledare bör du medverka till att detta blir möjligt. Klubben svarar för anmälningsavgift medan varje spelare bekostar resa och uppehälle. Klubben svarar även för anmälningsavgiften till Eken cup som varje år anordnas på Gubbängsfältet.

Bestämmelser för cuper inom Sannadals SK

Nedan följer en enkel tabell som beskriver hur Sannadals SK bestämmelser ser ut kring cuper under en säsong. Dessa bestämmelser gäller vad föreningen planerar att betala centralt från klubbens gemensamma ekonomi. Föreningen betalar då anmälningsavgiften för lagen i dessa cuper/turneringar.

Givetvis uppmuntras och kan alltid lag åka på fler turneringar under en säsong där man själva betalar anmälningsavgiften med exempelvis en lagkassa.

Seriespel Eken Cup Åldersrelaterat Övriga cuper
Senior X X DM X (1 cup)
U18/Junior X X USM U18 X (1 cup)
U16 X X USM U16 X (1 cup)
U15 X X USM U16 X (1 cup)
U14 X X USM U14 X (1 cup)
U13 X X USM U14 X (1 cup)
U12 X X RegionsTolvan X (1 cup)
U11 X X X (1 cup)
U10 X X X (1 cup)
U9 X X X (1 cup)
U8 X X Sporrong Cup X (1 cup)

Övriga cuper innebär att laget själva får välja en cup som sedan föreningen betalar anmälningsavgiften för. Övriga kostnader står laget själva för.

X betyder att föreningen betalar anmälningsavgiften.

Förtydliganden

  • Ett detaljerat regelverk för resekostnader finns gällande cuper och matcher.

Ungdoms-SM

USM arrangeras av Svenska Handbollförbundet för U14, U16 och U18. I Sannadal får lagen delta i USM från det år de är U14.

För deltagande i USM krävs att minst en av lagets tränare har TS1-utbildning (TS2 för U18).

Ekonomi runt USM

Som framgår av regelverket kring resekostnader så får deltagande lag ett bidrag per steg.

Om laget får arrangera ett steg hemma så tar föreningen arrangemangskostnaderna. Därmed tillfaller även bidraget från förbundet föreningens centrala ekonomi.

Inom USM finns en kostnadsfördelning som förbundet administrerar som kan innebära att lagen får tillbaka pengar (om de rest flera långa resor) eller behöva betala (om laget inte rest så långt något steg). Denna kostnad eller ersättning faktureras Sannadal av SHF som i sin tur drar eller sätter in pengar i lagets lagkassa.

Policy om ersättning vid cupdeltagande

Med syfte att det enskilda barnet inte ska behöva avstå från att delta i aktiviteter på grund av ekonomiska förutsättningar har föreningen som policy att i tur och ordning se över möjligheterna att:

  • Vårdnadshavaren delbetalar medlems-och träningsavgift samt kostnader för läger/cup
  • Föreningen står för kostnad för gästkort medan spelare alternativt lagkassa står för eventuell reskostnad
  • Föreningen står för hela kostnaden

Föreningen förbehåller sig rätten att göra bedömningar från fall till fall och vid återkommande stöd tas alltid en diskussion.

Lagledaren kontaktar Sannadals ordförande direkt eller mailar in på info@sannadal.com som kommer ta beslut via styrelsen.