(La in policys om cupdeltagande och anmälningsavgifter)
(länka till lagkassa)
Rad 1: Rad 1:
{{Innehållsförteckning}}
{{Innehållsförteckning}}
Varje säsong erbjuds ett stort utbud cuper runtom i landet. Deltagandet blir lätt till en tradition inom ett lag och ger stimulans åt ungdomarna. Träningsläger och cuper skapar samhörighet och ger ofta minnen för livet.
Varje säsong erbjuds ett stort utbud cuper runtom i landet. Deltagandet blir lätt till en tradition inom ett lag och ger stimulans åt ungdomarna. [[Läger|Träningsläger]] och [[cuper]] skapar samhörighet och ger ofta minnen för livet.


Klubbens ambition är att alla lag åtminstone en gång per säsong skall kunna delta i en klubbgemensam cup som spelas utanför Stockholm. Som ledare bör du medverka till att detta blir möjligt. Klubben svarar för anmälningsavgift medan varje spelare bekostar resa och uppehälle. Klubben svarar även för anmälningsavgiften till Eken cup som varje år anordnas på Gubbängsfältet.
Klubbens ambition är att alla lag åtminstone en gång per säsong skall kunna delta i en klubbgemensam cup som spelas utanför Stockholm. Som ledare bör du medverka till att detta blir möjligt. Klubben svarar för anmälningsavgift medan varje spelare bekostar resa och uppehälle. Klubben svarar även för anmälningsavgiften till Eken cup som varje år anordnas på Gubbängsfältet.
Rad 9: Rad 9:
Nedan följer en enkel tabell som beskriver hur Sannadals SK bestämmelser ser ut kring cuper under en säsong. Dessa bestämmelser gäller vad föreningen planerar att betala centralt från klubbens gemensamma ekonomi. Föreningen betalar då anmälningsavgiften för lagen i dessa cuper/turneringar.
Nedan följer en enkel tabell som beskriver hur Sannadals SK bestämmelser ser ut kring cuper under en säsong. Dessa bestämmelser gäller vad föreningen planerar att betala centralt från klubbens gemensamma ekonomi. Föreningen betalar då anmälningsavgiften för lagen i dessa cuper/turneringar.


Givetvis uppmuntras och kan alltid lag åka på fler turneringar under en säsong där man själva betalar anmälningsavgiften med exempelvis en lagkassa.
Givetvis uppmuntras och kan alltid lag åka på fler turneringar under en säsong där man själva betalar anmälningsavgiften med exempelvis en [[lagkassa]].


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Rad 49: Rad 49:


* Vårdnadshavaren delbetalar medlems-och träningsavgift samt kostnader för läger/cup
* Vårdnadshavaren delbetalar medlems-och träningsavgift samt kostnader för läger/cup
* Föreningen står för kostnad för gästkort medan spelare alternativt lagkassa står för eventuell reskostnad
* Föreningen står för kostnad för gästkort medan spelare alternativt [[lagkassa]] står för eventuell reskostnad
* Föreningen står för hela kostnaden
* Föreningen står för hela kostnadenVersionen från 16 februari 2020 kl. 22.08

Varje säsong erbjuds ett stort utbud cuper runtom i landet. Deltagandet blir lätt till en tradition inom ett lag och ger stimulans åt ungdomarna. Träningsläger och cuper skapar samhörighet och ger ofta minnen för livet.

Klubbens ambition är att alla lag åtminstone en gång per säsong skall kunna delta i en klubbgemensam cup som spelas utanför Stockholm. Som ledare bör du medverka till att detta blir möjligt. Klubben svarar för anmälningsavgift medan varje spelare bekostar resa och uppehälle. Klubben svarar även för anmälningsavgiften till Eken cup som varje år anordnas på Gubbängsfältet.

För A-ungdom och äldre kan det vara aktuellt med cupspel utomlands. Detta skall organiseras i samarbete med styrelsen eftersom utlandsspel måste vara sanktionerat från Svenska Handbollsförbundet.

Bestämmelser för cuper inom Sannadals SK

Nedan följer en enkel tabell som beskriver hur Sannadals SK bestämmelser ser ut kring cuper under en säsong. Dessa bestämmelser gäller vad föreningen planerar att betala centralt från klubbens gemensamma ekonomi. Föreningen betalar då anmälningsavgiften för lagen i dessa cuper/turneringar.

Givetvis uppmuntras och kan alltid lag åka på fler turneringar under en säsong där man själva betalar anmälningsavgiften med exempelvis en lagkassa.

Seriespel Klubbgemensam Eken Cup Åldersrelaterat Övriga cuper
Senior X X X DM *
U18/Junior X X X USM U18 *
U16 X X X USM U16 *
U15 X X X USM U16 *
U14 X X X USM U14 *
H13 X X X USM U14 *
U12 X X X RegionsTolvan *
U11 X X X *
U10 X X X *
U9 X X X (1 cup)
U8 X X Sporrong Cup X (1 cup)
  • betyder att föreningen inte betalar anmälningsavgiften centralt, utan lagen själva står för detta. X betyder att föreningen betalar anmälningsavgiften.

Förtydliganden

  • I nationella tävlingar arrangerad av SHF (USM) får laget i rätt ålder anmälningsavgiften betald, samt bidrag till varje steg om 2000 kr.
  • För deltagande i nationella tävlingar (USM) krävs att minst en av lagets tränare har TS1-utbildning.
  • Eftersom de yngsta lagen ej deltar i klubbgemensamma cuper så betalar föreningen en egen turnering under säsongen.

Policy om ersättning vid cupdeltagande

Med syfte att det enskilda barnet inte ska behöva avstå från att delta i aktiviteter på grund av ekonomiska förutsättningar har föreningen som policy att i tur och ordning se över möjligheterna att:

  • Vårdnadshavaren delbetalar medlems-och träningsavgift samt kostnader för läger/cup
  • Föreningen står för kostnad för gästkort medan spelare alternativt lagkassa står för eventuell reskostnad
  • Föreningen står för hela kostnaden

Föreningen förbehåller sig rätten att göra bedömningar från fall till fall och vid återkommande stöd tas alltid en diskussion.

Lagledaren kontaktar Sannadals ordförande direkt eller mailar in på info@sannadal.com som kommer ta beslut via styrelsen.