mIngen redigeringssammanfattning
 
(4 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
Varje säsong erbjuds ett stort utbud cuper runtom i landet. Deltagandet blir lätt till en tradition inom ett lag och ger stimulans åt ungdomarna. [[Läger|Träningsläger]] och [[cuper]] skapar samhörighet och ger ofta minnen för livet.
Varje säsong erbjuds ett stort utbud cuper runtom i landet. Deltagandet blir lätt till en tradition inom ett lag och ger stimulans åt ungdomarna. [[Läger|Träningsläger]] och [[cuper]] skapar samhörighet och ger ofta minnen för livet.


Klubbens ambition är att alla lag åtminstone en gång per säsong skall kunna delta i en klubbgemensam cup som spelas utanför Stockholm. Som ledare bör du medverka till att detta blir möjligt. Klubben svarar för anmälningsavgift medan varje spelare bekostar resa och uppehälle. Klubben svarar även för anmälningsavgiften till Eken cup som varje år anordnas på Gubbängsfältet.
Klubben står alltid för att laget får anmälningsavgiften betald för en valfri cup per säsong. Stäm av cupen med respektive kommitté innan anmälan. Klubben svarar även för anmälningsavgiften till [https://www.ekencup.se Eken cup] som varje år anordnas på Gubbängsfältet.


== Bestämmelser för cuper inom Sannadals SK ==
Tips på var det går att hitta cuper är via [https://handbollskanalen.se/cupcenter/ Handbollskanalens cupcenter] eller bara sök på Internet.
 
==Bestämmelser för cuper inom Sannadals SK==
Nedan följer en enkel tabell som beskriver hur Sannadals SK bestämmelser ser ut kring cuper under en säsong. Dessa bestämmelser gäller vad föreningen planerar att betala centralt från klubbens gemensamma ekonomi. Föreningen betalar då anmälningsavgiften för lagen i dessa cuper/turneringar.
Nedan följer en enkel tabell som beskriver hur Sannadals SK bestämmelser ser ut kring cuper under en säsong. Dessa bestämmelser gäller vad föreningen planerar att betala centralt från klubbens gemensamma ekonomi. Föreningen betalar då anmälningsavgiften för lagen i dessa cuper/turneringar.


Rad 11: Rad 13:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! !! Seriespel !! Klubbgemensam !! Eken Cup !! Åldersrelaterat !! Övriga cuper
! !!Seriespel!!Eken Cup
!Åldersrelaterat
|-
|-
| Senior || X || X || X || DM || *
|Senior|| X|| X|| DM  
|-
|-
| U18/Junior || X || X || X || USM U18 || *
|U18/Junior||X||X||USM U18  
|-
|-
| U16 || X || X || X || USM U16 || *
|U16||X||X||USM U16  
|-
|-
| U15 || X || X || X || USM U16 || *
|U15|| X||X ||USM U16  
|-
|-
| U14 || X || X || X || USM U14 || *
| U14 || X || X || USM U14  
|-
|-
| U13 || X || X || X || USM U14 || *
|U13 ||X || X || USM U14  
|-
|-
| U12 || X || X || X || RegionsTolvan || *
| U12||X ||X||RegionsTolvan  
|-
|-
| U11 || X || X || X ||  || *
|U11 ||X||X||  
|-
|-
| U10 || X || X || X ||  || *
| U10|| X||X ||  
|-
|-
| U9 || X ||  || X || || X (1 cup)
| U9||X ||X||  
|-
|-
| U8 || X ||  || X || Sporrong Cup || X (1 cup)
| U8||X ||X||Sporrong Cup
|}
|}


<nowiki>* betyder att föreningen inte betalar anmälningsavgiften centralt, utan lagen själva står för detta. </nowiki>
X betyder att föreningen betalar anmälningsavgiften.


X betyder att föreningen betalar anmälningsavgiften.
===Förtydliganden ===


=== Förtydliganden ===
* Eftersom de yngsta lagen ej deltar i klubbgemensamma cuper så betalar föreningen en egen turnering under säsongen.
* Ett detaljerat regelverk för [[resekostnader]] finns gällande cuper och matcher.
* Ett detaljerat regelverk för [[resekostnader]] finns gällande cuper och matcher.


== Ungdoms-SM ==
==Ungdoms-SM ==
USM arrangeras av Svenska Handbollförbundet för U14, U16 och U18. I Sannadal får lagen delta i USM från det år de är U14.
USM arrangeras av Svenska Handbollförbundet för U14, U16 och U18. I Sannadal får lagen delta i USM från det år de är U14.


För deltagande i USM krävs att minst en av lagets tränare har TS1-utbildning (TS2 för U18).
För deltagande i USM krävs att minst en av lagets tränare har TS1-utbildning (TS2 för U18).


=== Ekonomi runt USM ===
===Ekonomi runt USM===
Som framgår av regelverket kring [[resekostnader]] så får deltagande lag ett bidrag per steg.
Som framgår av regelverket kring [[resekostnader]] så får deltagande lag ett bidrag per steg.


Om laget får arrangera ett steg hemma så tar föreningen arrangemangskostnaderna. Därmed tillfaller även bidraget från förbundet föreningens centrala ekonomi.
Om laget får arrangera ett steg hemma så tillfaller bidraget från förbundet lagkassan samt alla kostnader betalas av lagen själva.


Inom USM finns en kostnadsfördelning som förbundet administrerar som kan innebära att lagen får tillbaka pengar (om de rest flera långa resor) eller behöva betala (om laget inte rest så långt något steg). Denna kostnad eller ersättning faktureras Sannadal av SHF som i sin tur drar eller sätter in pengar i lagets [[lagkassa]].
Inom USM finns en kostnadsfördelning som förbundet administrerar som kan innebära att lagen får tillbaka pengar (om de rest flera långa resor) eller behöva betala (om laget inte rest så långt något steg). Denna kostnad eller ersättning faktureras Sannadal av SHF som i sin tur drar eller sätter in pengar i lagets [[lagkassa]].


== Policy om ersättning vid cupdeltagande ==
==Policy om ersättning vid cupdeltagande==
Med syfte att det enskilda barnet inte ska behöva avstå från att delta i aktiviteter på grund av ekonomiska förutsättningar har föreningen som policy att i tur och ordning se över möjligheterna att:
Med syfte att det enskilda barnet inte ska behöva avstå från att delta i aktiviteter på grund av ekonomiska förutsättningar har föreningen som policy att i tur och ordning se över möjligheterna att:


* Vårdnadshavaren delbetalar medlems-och träningsavgift samt kostnader för läger/cup
*Vårdnadshavaren delbetalar medlems-och träningsavgift samt kostnader för läger/cup
* Föreningen står för kostnad för gästkort medan spelare alternativt [[lagkassa]] står för eventuell reskostnad
*Föreningen står för kostnad för gästkort medan spelare alternativt [[lagkassa]] står för eventuell reskostnad
* Föreningen står för hela kostnaden
*Föreningen står för hela kostnaden


Föreningen förbehåller sig rätten att göra bedömningar från fall till fall och vid återkommande stöd tas alltid en diskussion.
Föreningen förbehåller sig rätten att göra bedömningar från fall till fall och vid återkommande stöd tas alltid en diskussion.

Nuvarande version från 5 juli 2023 kl. 17.39

Varje säsong erbjuds ett stort utbud cuper runtom i landet. Deltagandet blir lätt till en tradition inom ett lag och ger stimulans åt ungdomarna. Träningsläger och cuper skapar samhörighet och ger ofta minnen för livet.

Klubben står alltid för att laget får anmälningsavgiften betald för en valfri cup per säsong. Stäm av cupen med respektive kommitté innan anmälan. Klubben svarar även för anmälningsavgiften till Eken cup som varje år anordnas på Gubbängsfältet.

Tips på var det går att hitta cuper är via Handbollskanalens cupcenter eller bara sök på Internet.

Bestämmelser för cuper inom Sannadals SK

Nedan följer en enkel tabell som beskriver hur Sannadals SK bestämmelser ser ut kring cuper under en säsong. Dessa bestämmelser gäller vad föreningen planerar att betala centralt från klubbens gemensamma ekonomi. Föreningen betalar då anmälningsavgiften för lagen i dessa cuper/turneringar.

Givetvis uppmuntras och kan alltid lag åka på fler turneringar under en säsong där man själva betalar anmälningsavgiften med exempelvis en lagkassa.

Seriespel Eken Cup Åldersrelaterat
Senior X X DM
U18/Junior X X USM U18
U16 X X USM U16
U15 X X USM U16
U14 X X USM U14
U13 X X USM U14
U12 X X RegionsTolvan
U11 X X
U10 X X
U9 X X
U8 X X Sporrong Cup

X betyder att föreningen betalar anmälningsavgiften.

Förtydliganden

  • Ett detaljerat regelverk för resekostnader finns gällande cuper och matcher.

Ungdoms-SM

USM arrangeras av Svenska Handbollförbundet för U14, U16 och U18. I Sannadal får lagen delta i USM från det år de är U14.

För deltagande i USM krävs att minst en av lagets tränare har TS1-utbildning (TS2 för U18).

Ekonomi runt USM

Som framgår av regelverket kring resekostnader så får deltagande lag ett bidrag per steg.

Om laget får arrangera ett steg hemma så tillfaller bidraget från förbundet lagkassan samt alla kostnader betalas av lagen själva.

Inom USM finns en kostnadsfördelning som förbundet administrerar som kan innebära att lagen får tillbaka pengar (om de rest flera långa resor) eller behöva betala (om laget inte rest så långt något steg). Denna kostnad eller ersättning faktureras Sannadal av SHF som i sin tur drar eller sätter in pengar i lagets lagkassa.

Policy om ersättning vid cupdeltagande

Med syfte att det enskilda barnet inte ska behöva avstå från att delta i aktiviteter på grund av ekonomiska förutsättningar har föreningen som policy att i tur och ordning se över möjligheterna att:

  • Vårdnadshavaren delbetalar medlems-och träningsavgift samt kostnader för läger/cup
  • Föreningen står för kostnad för gästkort medan spelare alternativt lagkassa står för eventuell reskostnad
  • Föreningen står för hela kostnaden

Föreningen förbehåller sig rätten att göra bedömningar från fall till fall och vid återkommande stöd tas alltid en diskussion.

Lagledaren kontaktar Sannadals ordförande direkt eller mailar in på info@sannadal.com som kommer ta beslut via styrelsen.