Arvoden domare och funktionärer: Versionshistorik

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

    17 augusti 2020

    • nuvarandeföregående 07.4617 augusti 2020 kl. 07.46Rickardw diskussion bidrag 938 byte +938 Skapade sidan med '== Föreningsdomare == * U12 2x15 min, 145kr/match (stor plan) * U10 2x10 min, 100kr/match (både stor plan och miniplan) * Sammandrag miniplan 75kr/match * Handbollsfestival...'