Sannadals SK har en lång historia av priser och utmärkelser. Här nedan beskrivs processerna för hur pristagare utses samt kriterier.

Utmärkelsegrupp

För utmärkelser där personer eller lag utses av föreningen beslutar en utmärkelsegrupp om vilka pristagare som ska föreslås för respektive pris. Utmärkelsegruppen består av föreningens ordförande och ytterligare två ledamöter från styrelse/kommitté, vilka utses av styrelsen för varje verksamhetsår.

Beslut om pristagare tas av styrelsen och pristagarna tillkännages i samband med föreningens årsmöte.

I samband med jubileum kan föreningen även söka om utmärkelser till ledare från Handbollförbund Öst, Svenska Handbollförbundet och Stockholms idrottsförbund. Vilka ledare man ska söka utmärkelser till föreslås av utmärkelseutskottet och beslutas av styrelsen.

Nomineringsprocess

För utmärkelser där personer eller lag utses av föreningen finns en nomineringsprocess. Inför årsmöte alternativt jubileum meddelar utmärkelsegruppen en nomineringsperiod under vilken medlemmar kan nominera andra medlemmar/föreningens lag till respektive pris.  Nomineringsperioden bör vara minst ca en månad och meddelas via kanaler som Sannadalsblaskan, sociala medier och via e-post till ledare.

Matchpriser

Sannadals SK har en lång tradition sedan vår första handbollsmatch 1947, gällande match- och spelarstatistik. Det är därför möjligt att särskilt uppmärksamma spelare som för klubbens räkning spelat 50, 100, 200 matcher osv.

För närvarande används en webapplikation för att registrera matcher. Denna förvaltas av Ludvig Sandström. Instruktionsfilm hur man registrerar matcher samt kriterier för vilka matcher finns för ledare att ta del av.

Alla som deltar i en match får tillgodoräkna sig en match. Matcher som ska räknas är seriematcher, cuper och matcher som är sanktionerade av handbollförbundet. Till dessa hör t.ex. USM, slutspel, Eken cup m.fl.

Exempel på matcher som inte skall räknas är träningsmatcher, träningsturneringar och matcher på träningsläger.

Priserna delas ut på efterföljande årsmöte och då delas priser ut för senaste säsongen som är från 1 augusti till 31 juli.

Matchpriserna är enligt följande:

Antal matcher Pris
50 Träplakett och plåt med klubbmärke med matchdatum.
100 Träplakett och plåt med klubbmärke med matchdatum.
200 En guldplakett med klubbmärke samt nummer i ordningen från starten.
300 En träsköld med klubbmärke, datum och nummer i ordningen.
400 En glasboll på sockel med klubbmärke, datum och ordning.
500 Ett Isberg på sockel med klubbmärke, datum och ordning
600 Behöver kompletteras
700 Behöver kompletteras
800 Behöver kompletteras
900 Behöver kompletteras
1000 Behöver kompletteras
1100 Behöver kompletteras
1200 Behöver kompletteras

Årets lagspelare

Varje år i samband med årsmötet delas det ut ett pris till årets lagspelare, en spelare i varje lag.

Priset är tänkt att ges till en spelare som bidragit till laget, t ex varit en bra lagkompis och förebild, verkat för samarbete, varit välkomnande mot nya spelare, bidragit till positiv stämning i laget, hanterat motgångar bra, har ett gott bemötande gentemot domare och motståndare.

Priset är primärt inte tänkt att användas som belöning av sportsliga prestationer och resultat (även om det i sig inte diskvalificerar för priset).

Att utse spelare och motivering svarar respektive lags ledargrupp för.

Nils Ohlssons minnesfond

Stipendiet kom till efter att Nils Ohlsson, en av Sannadals Sportklubbs grundare, hastigt avled 1992 då han var ordförande. I samband med detta beslöts att samla in pengar och starta en minnesfond för att dela ut i stipendieform. Minnesfonden var från början 20 000 kr och styrelsen har genom åren fonderat pengar för att stipendier fortsatt ska kunna delas ut.

Båda priserna är en träsköld med ett röd-vitt band samt klubbmärke, årtal och en handbollsfigur. Stipendiet består av två priser:

Föreningsövergripande pris

Pris till en person som utfört en administrativ/övergripande insats som betytt mycket för föreningen. Se nomineringsprocess beskriven ovan.

Årets ledare

Pris till en ledare, tränare eller lagledare, som i Sannadals anda och värdegrund har gjort en stor insats för föreningen och sitt lag. Se nomineringsprocess beskriven ovan.

Årets ungdomsledare

Pris till en ledare, tränare eller lagledare, under 25 år som i Sannadals anda och värdegrund har gjort en stor insats för föreningen och sitt lag. Se nomineringsprocess beskriven ovan.

Lucas Israelssons minnesfond

Två spelarpris för ungdomar, ett pris för en spelare i ett flicklag och ett pris för en spelare i ett pojklag.

Priset kom till efter tsunamin 2004 där Sannadals unga spelare Lucas Israelsson omkom tillsammans med stora delar av sin familj. Hans bror Viktor donerade då 10 000 kr för att delas ut i Lucas anda. Lucas älskade handboll och Sannadal, där han kände sig trygg och fann en stor glädje. Styrelsen har genom åren fonderat pengar för att för att stipendier fortsatt ska kunna delas ut.

Priset delas ut till ungdomsspelare från 15 år som verkar i Sannadals anda och värdegrund och älskar handboll.

Priset består av en figur, en hand hållandes en boll, monterad på en sockel med ett klubbmärke samt årtal. Priset åtföljs av ett stipendium på 700 kr.

Se nomineringsprocess beskriven ovan.

Årets lag

Priset för årets lag delas ut till något av föreningens lag som har utmärkt sig med en positiv utveckling, framgång alternativt annan uppseendeväckande bedrift.

Se nomineringsprocess beskriven ovan.

Vid jubileumstillfällen

Vid jubileumstillfällen kan följande utmärkelser delas ut:

Externa utmärkelser

Sannadals SK söker utmärkelser från Handbollförbund Öst, Svenska handbollförbundet och Stockholms idrottsförbund. Detta för förtjänta ledare med minst 5 års gedigen och engagerad ledarinsats i Sannadals anda och värdegrund.

Vilka ledare som föreningen ska ansöka om beslutas av utmärkelsekommittén, se process ovan.

Diplom

Sannadals förtjänstdiplom för insatser inom föreningen som ledare eller funktionär.

Aktivt medlemskap kan klubben belöna genom att efter 10 år och fyllda 30 år dela ut klubbens hedersmärke och efter 25 årigt medlemskap dela ut klubbens standar och slutligen efter 30 årigt aktivt medlemskap dela ut klubbens hedersdiplom. Särskilt förtjänt medlem kan utses till hedersmedlem i föreningen eller hedersledamot i föreningens styrelse.

Tidigare pristagare

En lista över tidigare pristagare för dessa priser inom Sannadals SK finns på följande sida på sannadal.com.