Ålder: 17 - 18 år (U18, U19, även kallad "Junior")

I denna fas (16-18 år) uppstår ofta en viss stagnation i utvecklingen och detta innebär att träningen kommer att inriktas mot i första hand befästandet av redan inlärda rörelser. De tekniska och koordinativa kapaciteterna skall vara väl adapterade hos individen när den kliver in i junioråldern. Förbättringen som kommer att ske på det tekniska och koordinativa planet under junioråldern är i stor mån styrkerelaterade. Det är därför av stor vikt att när en individ kliver in i junioråldern skall denna ha fått en stor dos av motorisk, teknisk och koordinativ träning. Träningen kommer nu att inriktas mot de fysiska kvaliteterna uthållighet, snabb- och uthållighetsstyrka, snabbhet (frekvens), en viss del rörlighet samt spänstträning i form av allt mer vertikala hopp. De tekniska/koordinativa egenskaperna tränas först och främst i matcher samt på träning inomhus med bollövningar.

Målinriktad fördjupad specialisering av prestationsfaktorerna (teknik/koordination, styrka, rörlighet, uthållighet, snabbhet och spänst) fortsatt fördjupad teknisk skolning, automatisering och stabilisering av tekniken.

Lära sig mönster- 5-1. 2-mans press, 3-mans press och alternativa försvarsspel (4-1-1, 4-1+1).

Fortsatt individuell försvarsteknik såsom – förhindra inspel, gå ur spärrar, skärma av, skära av.

Fortsatt träning av grunderna i kontringsspelet (returtagning, 3-3 kontringar från 6-0 försvar, 3-3 kontringar från 3-2-1 försvar) samt inlägg av mer kollektivt kontringsspel.

Anfallsspelet skall influeras av det ”breda spelets grunder” (samarbete 2 och 2 eller flera), som är baserat på individens beslut och tekniska kunnande samt att en viss mängd av kombinationer, övergångar osv. läggs till.

Tillbakadragandet (försvarsspel efter avslut) vidareutvecklas (press på bollhållare).

Träning kommer alltid före match.

Samträningar med seniorerna.

Målvaktsspel

 • Fortsatt automatisering av grundteknik
 • Automatiserad grundteknik ska utsättas för komplexa skottövningar
 • Många alternativ
 • Matchlika övningar
 • Tidspressa Mv med täta skottavslut
 • Returskott
 • Variera närskotts- och distansavslut
 • Matchlika övningar med kvantitet – mycket skott
 • Återgå ibland till enklare övningar för att Mv i lugn och ro ska kunna befästa sin teknik
 • Specialteknikträning. I denna fas måste man på ett seriöst sätt genomarbeta olika specialtekniker och framför allt börja att variera sitt närspel
 • Samarbete målvakt – försvar
 • Kontringsspel
 • Liberospel
 • Spel
 • Stor vikt läggs vid fysisk träning
 • Mentala förberedelser
 • Allmän handbollsträning som utespelare

Fysisk träning

Här går vi in med fördjupad fysisk träning, vilket innebär att den blir mer individanpassad. Distanslöpning och intervalllöpning delas in i grupper med individer med samma uthållighetsstatus. Under denna utvecklingsfas är det viktigt att se till att utövaren får ta del av den vila som behövs mellan passen så att prestationsförmågan höjs. Håller man på med aerob träning så behöver man vila 24-36 timmar mellan passen, är träningen mixad aerob och anaerob bör man ha 24-28timmar mellan passen. Är träningen istället helt styrd till det anaeroba hållet så bör man ha 48-72 timmar mellan passen för att öka prestationsförmågan. Under denna fas bör den fysiska biten vara 20% av de 6-8 timmar man lägger ner per vecka. När man befinner sig i denna fas fördjupas också träningen av styrkan. Utveckla maximalstyrkan, den allmänna styrkan, explosiviteten och uthålligheten i musklerna. Man skall försöka få styrketräningen så grenspecifik som möjligt. För att få en höjd prestationsförmåga så bör vilan mellan passen för samma muskelgrupp vara 72-82 timmar. Styrketräning bör under detta stadie framförallt främjas under försäsongen då det är svårt att bygga upp styrka och kondition samtidigt. Konditionsträningen kommer in efter styrkeperioden är över, periodisering krävs.

Tävlingar

 • Deltar i Eken cup.
 • Deltar i den gemensamma cup som alla Sannadals ungdomslag deltar i.

Bestämmelser för nivåanpassning

Utöver de generella bestämmelserna för nivåanpassning gäller dessa för U18:

 • Till Sannadals representationslag tas de bästa tillgängliga spelarna ut och det antal som tränaren tycker är lämpligt.
 • På träningar är det möjligt att separera olika nivåer och endast kalla vissa spelare till vissa träningar.
 • Alla senior- och juniorspelare är välkomna att delta i vår verksamhet, ingen nekas på förhand.

Socialt

Här sker en inledning av en specifik psykisk skolning- självstyrande åtgärder.

Bra uppträdande på och utanför handbollsplanen. Spelarna är ett föredöme för de yngre.

Stora krav på spelartruppen.

Stora krav på tränare och ledare.

Detta bör en Juniorspelare befästa

Anfall

9M- skall befästa och kunna använda sig av:

 • attackbågar
 • bolltempo
 • tempoväxlingar
 • aktiv i spelet
 • avslut; hopp, avstämt, underarm på 1, 2, 3 steg
 • genombrott
 • breda avslut med kvalitet
 • breda attacker
 • genombrott
 • avslut; hopp på 1, 2, 3 steg
 • tempoväxlingar

M6- skall befästa och kunna använda sig av:

 • samarbete med Y9
 • medrulle, motrulle
 • A-block
 • spärra
 • avslut; skott högt när man ligger och lågt vid upphopp, lobba

K6- skall befästa och kunna använda sig av:

 • säkerhet i skott; insida, utsida, över och lobb
 • våga ta ”läge” från olika lägen

Försvar

3:or- skall befästa och veta betydelsen av:

 • aggressivitet
 • stoppa och hålla emot
 • läsa spelet, jobba när det ”behövs”
 • samarbete mittblock

2:or- skall befästa och veta betydelsen av:

 • ”utsidan” och behärska situationen
 • aggressivitet
 • stoppa och hålla emot
 • läsa spelet
 • samarbeta med mittblocket

1:or- skall befästa och veta betydelsen av:

 • aggressivitet
 • stoppa och hålla emot
 • läsa spelet
 • klara sig ”själv”