Ålder: 15 - 16 år (U16)

Uppbyggnads- och prestationsstadiet. Lekfull och rolig träning. Motivera, förklara och genomför. Tränande ledarskap.

På denna nivå skall det arbetas mer med kollektivt spel än tidigare. Därmed inte sagt att det tekniska ska glömmas.

Spelarna skall lära sig grunderna i olika försvarssystem och skall uppmuntras att kommunicera under matchsituation.

I det kollektiva anfallet skall det fokuseras på rullningsspel utifrån de tekniska detaljer som tränats. Ett snabbt och bra kontringsspel med andravågskontringar och fortsatt tryck samt fas 2,5 kontringar.

Vi går mer och mer in på detaljer gällande anfallsteknik.

Skotträning är fortfarande en viktig del av det arbetet. Spelet blir mer taktiskt, lite mer styrt men fortfarande med viss frihet.

Ett samarbete mellan målvakt och försvar bör tillämpas. Kontringsspelet utvecklas ytterligare.

Ett grundspel tränas.

Försvarsspel väljs efter motstånd.

Träning bör innehålla en lika stor del individuell träning som kollektiv träning. Men det skall även innehålla en hel del spel. Träningspasset skall alltid innehålla fysisk träning.

Högt tempo på träningarna!!

Viss samträning med juniorer och seniorer.

Försvarsspel

 • Stöta
 • Rörelsemönster och kontrakt mellan två spelare
 • Styrande försvar, snedställning
 • Sidledsarbete
 • Fotarbete
 • Täcka
 • 6-0 med stötande treor, 3-2-1, 5-1 och 3-3.
 • Syfte med man-man spel

Anfallsspel

Passningar

 • Långa passningar över hela planen
 • Studspass med båda händer
 • Vändpass
 • Växlings passningar alla varianter
 • Korta passningar med bägge händer
 • Stötpass olika varianter
 • Backhandpass
 • Hoppskotts passningar
 • Pass bakom rygg och andra varianter
 • Målgårdspass
 • Kant till M6

Greppteknik

 • Fånga bollen med en hand (både höger och vänster)

Skott

 • Hoppskott
 • Avstämt skott
 • Löpskott
 • Underarmsskott
 • Vikskott
 • Skruvskott
 • Skott från alla positioner med störningsmoment
 • Spärr med efterföljande skott
 • Inhopp på fel ben.

Finter

 • Stegisättning åt båda håll
 • Omvänd stegisättning
 • Skottfinter.
 • Kullagerfinter
 • Förfinter, ex passningsfinter
 • Spärr

Uppställt spel

 • Lära sig attackera vid sidan av egen försvarare - finta eller skjut.
 • Uppställt spel med fokus på rulle spel
 • Spelvändning
 • Vxl spel
 • Polackspel
 • Juggevxl
 • Rulle starter i förhållande till M6
 • Rulle start Y9 agerande i förhållande till K6
 • Bibehålla tryck i rulle andra och tredje varv
 • Ryss
 • Övergångsspel från 3-3 till 4-2 spel. Inspring från kant
 • Spel 5-6, 6-5

Kontringsspel

 • 1-4 spelare med fokus på löpvägar fart, bredd , djup och tempoväxlingar
 • Kollektiva fas 2.5

Målvaktsspel

 • Automatisering av Mv:s grundteknik
 • Många upprepningar
 • Minimera antal felaktigt utförda rörelser
 • Prioritera alltid korrekt teknik felaktigt automatiserade rörelser är mycket svåra att korrigera
 • Skotträning med allt från de enklaste övningarna till de mest komplexa, beroende på Mv:s utvecklingsgrad. Vid närskottsövningar börjar vi prioritera övningar med övergång från hot från distans till inspel, utspel, genombrott
 • Försvarare på skottövningar
 • Kontringsspel (komplexa övningar)
 • Liberospel
 • Börja testa med specialteknikträning
 • Allmän handbollsträning som utespelare
 • Spel
 • Börja arbeta med de fysiska komponenterna

Fysisk träning

Stor del av träningen läggs på den fysiska uppbyggnaden samt konditionen. Ett eller flera pass kan ske på egen tid. Man intensifierar uppbyggnadsstadiets fysiska träning och individualiserar mer detaljerat.

En spelare i den här åldersklassen bör kunna:

 • Skotteknik/ avslut höger/vänster ben
  • löpskott
  • avstämt
  • hopp
  • vik (även vid hopp)
  • underarm (även vid hopp)
 • Kunna handbollsterminologi.
 • Ha ett gott samarbete med M6.
 • Spela samtliga försvar på alla platser.
 • De vanligaste kombinationerna såsom bruten rulle, tjeckisk växel, omvänd tjeck, polack, japan m.m.
 • Ha ett gott genombrottsregister.

Föreningsdomarutbildning

Under första året som U16 sker utbildning av spelare och ledare i regelkunskap. Utbildningen genomförs i att studiecirkelform för att ge deltagarna sådana regelkunskaper och att de efter utbildningen kan verka som föreningdsdomare vid den egna föreningens arrangemang.

Tidsåtgången är ca 18 - 20 studietimmar inklusive uppdömning. Arrangör är Stockholms Handbollförbund, Domarkommitén (DK).

Sista året som U16-spelare

Målinriktad bred uppbyggnad av handbollens prestationsfaktorer (teknik/koordination, styrka, rörlighet, uthållighet, snabbhet och spänst) samt fördjupad teknisk skolning av handbollen.

Lära sig att behärska grunderna (individuellt) samt vidareutveckla (kollektivt) offensiva såsom defensiva försvarssystem.

Lära sig vad som kännetecknar ett mönster samt att förstå vad som ger förbättring av ett mönster i försvaret.

Träna och få insikt i grunderna i kontringsspelet (returtagning, 3-3 kontringar från 6-0 försvar, 3-3 kontringar från 3-2-1 försvar).

Anfallsspelet skall influeras av det ”breda spelets grunder” (samarbete 2 och 2 eller flera), som är baserat på individens beslut och tekniska kunnande.

Lära sig att börja spela försvarsspel direkt efter avslut i anfallet.

Träning kommer alltid före match!

OBS! vid ensidig individuell träning blir kollektivet lidande och vice versa. Om man däremot växlar mellan dessa former höjer man nivån på laget. Förbättrar man ytterligare träningen inom ett område ex. individuell teknik, måste den kollektiva träningen höjas och resultatet förbättras betydligt. Vid träning av spelmönster så måste man samtidigt alltid träna individuell teknik och även grunder anfall – försvar.

Detta bör en U16-spelare behärska

Anfall

9 M- skall behärska och kunna använda sig av:

 • attackbågar
 • bolltempo
 • aktiv i spelet
 • avslut; hopp, avstämt, underarm på 1, 2, 3 steg
 • genombrott
 • breda avslut med kvalitet
 • breda attacker
 • genombrott
 • avslut; hopp på 1, 2, 3 steg

M:6- skall behärska och kunna använda sig av:

 • samarbeta M9:or
 • medrulle
 • A-block
 • Spärra
 • Avslut; skott högt när man ligger och lågt vid upphopp, lobba
 • Ryss

K:6- skall behärska och kunna använda sig av:

 • säkerhet i skott; insida, utsida, över och lobb
 • våga ta ”läge” från olika situationer

Försvar

3:or- skall behärska och veta betydelsen av:

 • aggressivitet
 • stoppa och hålla emot
 • läsa spelet, jobba när det ”behövs”
 • samarbete mittblock

2:or- skall behärska och veta betydelsen av:

 • ”utsidan” och behärska situationen
 • aggressivitet
 • stoppa och hålla emot
 • läsa spelet
 • samarbeta med mittblocket

1:or- skall behärska och veta betydelsen av:

 • aggressivitet
 • stoppa och hålla emot
 • läsa spelet
 • klara sig ”själv”

Tävlingar

 • Deltar i Eken cup.
 • Deltar i den gemensamma cup som alla Sannadals ungdomslag deltar i.

Bestämmelser för nivåanpassning

Utöver de generella bestämmelserna för nivåanpassning gäller dessa för U14-U16:

 • På träningar är det tillåtet att dela upp laget efter kompetens, men inte hela tiden.
 • Om laget spelar i flera nivåer i seriespelet måste alla spelare ha erbjudits att få vara med i alla nivåer några gånger varje säsong.
 • Spelare behöver inte spela lika mycket på alla tillgängliga nivåer och speltiden kan vara olika.
 • Alla spelarna måste erbjudas möjlighet att delta i ungefär lika många matcher och cuper samt alla träningar som laget har.
 • Viktigt att ha ett individuellt samtal med alla spelarna minst ett tillfälle per säsong, gärna fler vid behov.
 • U14: I cuper ska alla spelare få möjlighet att delta. Om det verkligen måste ske ett urval inför en cup ska det baseras på Sannadals vägledning för uttagning.
 • U15-U16: I cuper uppmuntras anmälan av flera lag så alla får delta, men möjligheten att delta med ett toppat lag finns någon enstaka gång under en säsong.
 • I USM och ”Stockholm Handball Finals” är det möjligt att delta endast med ett toppat lag, men om rimlig möjlighet finns till flera lag så uppmuntras det.

Socialt

Utbildning i gruppsykologi. Mental träning.

Spelarna ska klara av att lösa situationer och problem kollektivt. Även teoretisk utbildning ingår. Spelarna är även föreningsdomare. Lagen blir faddrar för sina fem år yngre klubbkompisar. En enklare ledarutbildning ska genomföras. Några blir instruktörer på handbollskolan.

Ingen ska tvingas att välja idrott, men vi prioriterar de som väljer handboll före annan idrott.

Som tränare måste man kunna se spelarnas vilja och förmåga. Vara behjälplig med planeringen av den egna träningen och aktiviteter runt omkring, som skolarbetet och restid m.m.

En träningstid innebär alltid: Samlingstid, halltid och stretchtid. Halltiden bör ej belastas med varken samling eller stretchning.

Ungdomarna klarar sig själva i omklädningsrum och dusch. De har med sig ombyte i ”trunken”.

Bra uppträdande på och utanför handbollsplanen. Spelarna är ett föredöme för de yngre.