Ålder: 11-12 år (U12)

Lek och grundträningsstadiet med lekfull och rolig träning. Ge exakta instruktioner med noggrann uppföljning. Styrande ledarskap.

Vi fortsätter att fokusera på individuell utveckling. Spelaren ska spela på alla platser i anfall och försvar.

På denna nivå bör barnen få prova på lite mer organiserat försvar och prova dessa sätt på match. Viktigt att börja kommunicera och göra rörelser i försvaret. Vi börjar förespråka lite mer disciplin i försvarsspelet och går in mer detaljerat på roller i det individuella försvarsspelet.

Nu ställer vi lite högre krav på teknik såsom att skjuta rätt. För att undvika framtida problem arbetar vi noga med att få in rätt skotteknik.

Vi förklarar för spelaren hur man ska göra stegisättningar åt båda hållen och hur vi utnyttjar försvarsspelaren på bästa sätt (få den i förflyttning).

Vi arbetar på uppbackningsspel, samarbete 2-2 och 6-9 m. Ej färdiga kombinationer!

Lekande fysisk träning bör finnas med som ett inslag i träningen. Vidare utveckla både spelarens motorik, styrka, reaktion och snabbhet. Högt tempo på träningarna!!!

Försvarsspel

 • Stöta
 • Rörelsemönster och kontakt mellan två spelare.
 • Sidledsarbete
 • Fotarbete
 • 3-3
 • 3-2-1

Anfallsspel

Passningar

 • Passningar mellan ytternior
 • Studspass
 • Vändpass

Skott

 • Hoppskott
 • Avstämt skott
 • Löpskott
 • Skott från alla positioner och ev med lite störning
 • Linjespel

Finter

 • Stegisättning åt båda håll
 • Skottfinter

Uppställt spel

 • Lära sig attackera vid sidan av egen försvarare - finta eller skjut
 • Genom passningar närmsta spelare alt. förbi en spelare

Kontringsspel

 • 1-2 spelare med passningar och löpvägar i fokus

Målvaktsspel

 • Målvakt – målinriktad uppgift
 • Måttliga prestationskrav
 • Genomgång av grundställning och arbetsbåge
 • Genomgång av grundläggande paradteknik
 • Repetering av korrekta rörelsemönster
 • Enkla skottövningar från alla positioner utan störande moment. Mv ska veta varifrån skotten kommer och stå i rätt position i arbetsbågen och med korrekt grundställning
 • Mer komplexa övningar än ovan om Mv är ”mogen”
 • Utkast
 • Allmän handbollsträning som utespelare
 • Spel

Fysisk träning

Allmän fysisk träning för uthålligheten. Här börjar uthållighetsutvecklingen tillsammans med styrke- och snabbhetsutvecklingen. Det är framför allt med tempo på träningar som man försöker öka uthålligheten. Exempel på övningar är 2 målsspel 4 mot 4 eller fullagsspel utan centring och med ett max antal passningar i fas 3. Man börjar också införa distanslöpning och intervallöpning för att öka den aeroba anaeroba tröskeln. I detta skede bör man inte träna mer än 3 tim per vecka och den fysiska träningen behöver 25% av den tiden.

För detta stadie är det också grundstyrkan som skall prioriteras. Det är viktigt att i förebyggande syfte bättra på och utveckla hållfastheten åt musklerna, ligamenten och senorna. Den kommande periodens intensiva styrketräning och utveckling av snabbstyrka och lyftteknik kräver detta. I och med att vi ökar belastningen och använder medicinbollar, sandsäckar och lättare vikter i träningen behöver vi också öka rörlighetsträningen. Detta behövs för att vi ska bibehålla de egenskaper som musklerna behöver ha för att vara väl anpassade för handbollsspelare dvs. långa, snabba och starka. Övningar som är att föredra är cirkelträning där ledaren har visat och gått igenom hur en korrekt övning går till. Precis som lekstadiet är det de stora muskelgrupperna som aktiveras. Det är också under detta stadie vi börjar individualisera övningarna.

En spelare i den här åldersklassen bör kunna:

 • Svårare handbollsterminologi såsom kontring, bryta spelet (vändningar), rulle, fas 1, fas 2.
 • Snedställa, slajda
 • Kontringens idé. Djupled och bredd
 • Skjuta hoppskott, avstämda skott och övrig skotteknik
 • Samarbete med M6
 • Stegfinter åt båda hållen (inte attackera rätt på, hitta stödjeben)
 • Kullager
 • 3-3 och 3-2-1 försvarsspel
 • Målvakten får lära sig när den ska gå ut respektive stå kvar samt fortsätter med mycket grundteknik.

Som tränare ska du minst ha gått utbildningen Tränarutbildning 1 (TU1).

Tävlingar

 • Deltar i Eken cup.
 • Deltar i den gemensamma cup som alla Sannadals ungdomslag deltar i.

Bestämmelser för nivåanpassning

Utöver de generella bestämmelserna för nivåanpassning gäller dessa för U12:

 • I U11 där anmälan till seriespel får ske till önskad nivå måste alla lagen spela samma nivå.
 • Det är inte tillåtet att dela upp laget i permanenta grupper baserat på kompetens på träningar.
 • Om laget spelar i flera nivåer i seriespelet måste alla spelare ha erbjudits att få vara med i alla nivåer några gånger varje säsong.
 • Om det verkligen måste ske ett urval inför en cup ska det baseras på Sannadals vägledning för uttagning. Ingen toppning tillåts.
 • Alla spelarna måste erbjudas möjlighet att delta i ungefär lika många matcher och cuper samt alla träningar som laget har.
 • Speltiden kan ibland påverkas av spelarens träningsnärvaro, men spelaren uttagen till en match ska hen få spela.

För U11 gäller bestämmelserna angivna under U10.

Socialt

Turneringar ingår för att öka sociala kompetensen.

Ingen spelare ska behöva välja idrott utan ska kunna delta i flera idrotter. Om en spelare inte kan komma på samtliga träningar ska hon inte bestraffas på så sätt att hon inte får spela matcher

Övrigt

 • Säsongsplanering
 • En träningstid innebär alltid: Samlingstid, halltid och stretchtid. Halltiden bör ej belastas med varken samling eller stretch.
 • Tränare/ledare ser till att det fungerar i omklädningsrum och dusch.
 • Fortsatt uppmärksamhet på att barnen har med sig ombyte i ”trunken”.