Under säsongen ordnas ledarträffar för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Träffarna ger möjlighet till samplanering av vissa aktiviteter, diskussion om cuper, ekonomi mm. Träffarna är en viktig del av vårt sociala nätverk.

Det är viktigt att varje ledare ordnar träffar inom det egna laget med spelare och med föräldrar. Föräldrar är en viktig bas för ledarrekrytering. Framför allt ledarna för de yngre lagen bör, gärna i samarbete med styrelsen, ordna sådana träffar.