I vår förening finns en styrelse som tillsätts varje år av årsmötet. Det är upp till medlemmarna att välja den styrelse man vill ha. Sannadals SK:s styrelse består som alla styrelser av ordförande, kassör, sekreterare samt ett antal ledamöter.

Hela styrelsen hjälps åt med att sköta alla de olika arbetsuppgifter som finns i en förening.

Nuvarande styrelse

Du hittar Sannadals SK nuvarande styrelse på denna sida.