Sannadals SK strävar efter att alla som vill spela ska få spela. Det innebär att vi spelar på den nivå som bäst passar spelarna.

Det är du som spelar i klubbens färger som genom ditt uppträdande och dina insatser på och utanför planen skapar klubbens goda rykte. Dina insatser på planen är naturligtvis avgörande för hur laget lyckas.

Att vara aktiv i en lagsport ställer särskilda krav på dig som deltagare. Du har ett ansvar gentemot dina kamrater att ställa upp på både träningar och matcher. Framför allt blir träningarna roligare med många på plan och när alla hänger med i de övningar som genomförs. Träningar och matcher är lika viktiga. Du har också ett ansvar för att i så god tid som möjligt meddela dina ledare om du inte kan komma. Det gör att tränarna kan förbereda träningar och matcher för dina lagkamrater på ett professionellt sätt.

Dina insatser för klubbens övriga verksamhet är också viktiga och du hjälper till genom att efter förmåga ställa upp vid klubbens olika arrangemang.

Alkohol- och drogpolicy

Alla medlemmar i Sannadals SK förbinder sig att följa vår alkohol- och drogpolicy.

Övergångar

Vid övergångar gäller de etiska reglerna vid övergångar.