Ledskador är den klart dominerande gruppen skador inom handboll. Skador på knäledens korsband och större axelskador hör till de mer allvarliga ledskadorna. Majoriteten av skadorna är dock mindre stukningar som inte behöver opereras och som inte heller ger varaktiga men. Frakturer utgör en mindre del. Stötskador leder oftast till blödningar, exempelvis blödning kring en led eller i och kring muskulatur/senor. De flesta skador inom handboll är av lättare karaktär och de svårare skadorna ger, med få undantag, inga varaktiga men.

Individuella åtgärder

  • Bra grundträning är viktigt, framför allt styrketräning. Starka muskler kring lederna minskar risken för ledbandsskador, till exempel korsbandsskada.
  • Bra uppvärmning är viktigt.
  • Lyssna på kroppens signaler. Pressa dig inte om du är halvskadad. Det gör bara att risken för skada ökar.
  • Använd olika typer av skydd vid behov.

Allmänna åtgärder

Alla ledare inom Sannadal har möjlighet att gå kurser. Se vidare avsnittet Utbildning.

Klubben ser också till att det finns enklare sjukvårdsutrustning på plats som kylpåsar, tejp, elastiska bindor mm. Lagledaren ansvarar för sjukvårdsutrustning finns med på träningar och matcher.

Skydd

Ett sätt att undvika skador eller att förebygga att skador förvärras är att använda olika typer av skydd. Som ett komplement till regelbokens skrivningar kring utrustning har Svenska Handbollförbundets domarkommitté (DK) tagit fram information kring tolkning av hur olika former av skydd och utrustning ska bedömas.

Det finns även information från Internationella handbollförbundet, IHF, rörande skydd och utrustning.

Försäkring - Gjensidige

Svenska Handbollförbundets försäkringspartner är Gjensidige.

Aktiva i en förening som ingår i Svenska Handbollförbundet är försäkrade i samband med träning eller match samt under resor till och från dessa aktiviteter. Mer information om försäkringen och vad du ska göra vid skada finns här.