Seniorkommittén leds av den av styrelsen utsedde senioransvarige, vilken är sammankallande i kommittén. Seniorkommittén ansvarar för det löpande arbetet med frågor som rör klubbens herr-, dam- och juniorlag. Den operativt ansvarige för det sportsliga är huvudtränaren för dam-, herr- och juniorlagen, men seniorkommittén fungerar som en samtalspartner för tränare och lagledare samt är även en länk till styrelsen.

Uppdrag och ansvar

Seniorkommitténs huvuduppdrag är att, i samråd med huvudtränarna och lagledarna för respektive lag, säkerställa att verksamheten bedrivs gentemot de krav, budget och målsättningar som utformats i samråd med styrelsen. Kommitténs ansvarsområden inbegriper, men är inte begränsade till att:

 • Ha kontroll på Seniorverksamhetens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Hantera nyrekrytering av tränare och andra ledare i seniorlagen.
 • Följa upp tränaravtal
 • Följa och övervaka det sportsliga ansvaret för senior- och juniorverksamheten. Att lagen jobbar gemensamt efter Sannadals värdegrund och regler.
 • Hantera och stötta i samband med konflikter i spelartruppen eller mellan ledare och spelare.
 • Ha ett särskilt fokus på att hantera övergången från U16 till junior och seniorlag.
 • Bedöma behovet av och ta fram förslag på styrdokument för verksamheten.


Arbetsmetod

 • Seniorkommittén sammanträder vid behov tillsammans med respektive lags huvudtränare, lagledare och eventuellt spelarrepresentanter.
 • Frekvens och tidpunkt för mötena bestäms av kommittén.
 • Vid mötena följs ekonomin i seniorverksamheten upp med respektive lagledare i relation till budgeten för respektive lag.
 • Lämnar en rapport, muntlig eller skriftlig, till varje styrelsemöte om vad som är aktuellt.
 • Om seniorkommittén har förslag på nya ledare i seniorverksamheten föreslås dessa till styrelsen som formellt beslutar.


Organisation

 • Seniorkommitténs ledamöter utses av styrelsen.
 • Uppdraget är för 1 år i taget.
 • Kommittén är representerad i styrelsen av minst en ledamot.
 • Sammankallande kan adjungeras till styrelsemöte om den inte själv är styrelseledamot.
 • Deltagarna i kommittén turas om att skriva mötesnoteringar.


Nuvarande medlemmar

Du hittar nuvarande medlemmar i kommittén här.