Ålder: 19 år och äldre

Målinriktad specifik specialisering av prestationsfaktorerna (teknik/koordination, styrka, rörlighet, uthållighet, snabbhet och spänst), fullända den tekniska skolningen, underhåll och stimulera den utvecklade tekniken.

Utveckla nya former av individuell teknik samt att kollektivet speglar försvarsspelet.

Kontringsspelet skall bedrivas kollektivt.

Träning av anfallsspelet går ut på att utveckla nya former av individuell teknik samt att det breda spelet skall utvecklas.

Fortsatt specifik psykisk skolning – nervkontroll, speciell livsföring.

Förprestationsstadiet

Under detta stadium sker en ytterligare specialisering. Uppbyggnadsträningen har kommit långt samt att prestationen står i centrum. Personligt ansvar för träningen.

Högprestationsstadiet

Här syftar träningen till fullständig utveckling av de träningsfaktorer som ger högsta möjliga prestation.

OBS! Kom ihåg att utvecklingen av olika egenskaper kan ta olika lång tid:

  1. Psykologiskt kan en förändring/utveckling ske på en sekund.
  2. Kondition/styrka behöver en månad för utveckling.
  3. Teknik behöver år för att utvecklas.

Tävlingar

Deltar i Eken cup.

Socialt

Bra uppträdande på och utanför handbollsplanen. Spelarna är ett föredöme för de yngre.