Det är viktigt att redan från början förklara för spelarna vad man får göra och vad man inte får göra på en handbollsplan. Tränaren måste sedan fortlöpande återkomma till detta under spelarens hela karriär. Tränaren måste hela tiden uppmuntra rent spel och inte lära ut ”tjuvtricks”.

Det är viktigt att redan från början öka förståelsen för domarnas arbete, samt förbättra den allmänna kunskapsnivån när det gäller de grundläggande reglerna hos spelare och föräldrar.

Handboll är en teknisk och tempofylld idrott med en mängd olika bedömningssituationer som domarna måste ta ställning till. Hur många steg var det ? Fick hon en knuff ? Var det övertramp? Vems inkast är det ? Tog bollen på foten ? Blev han fasthållen ? Var hela bollen i mål ? Är det passivt spel ? o.s.v. Vinkeln, avståndet, kunskapen och erfarenheten avgör sedan vilket domslut som fattas. Och det måste ske direkt på sekunden. Allt handlar om tajming. Inga repriser eller möjligheter att diskutera det inträffade.

Som spelare, ledare och tränare har man mer tid på sig att bedöma situationerna. Det är också lätt att ha åsikter i ”stridens hetta”. Det är därför viktigt att tänka sig för innan man kritiserar någon som står ute på planen.

Det är tillåtet att:

  • använda armar / händer för att ta eller blockera bollen.
  • med kroppen spärra motspelaren även om denne inte har bollen.
  • framifrån med vinklade armar ta kroppskontakt och följa med motspelaren.

Det är inte tillåtet att:

  • rycka eller slå bort bollen som hålls av motspelaren, eller att knuffas.
  • spärra med armar, händer eller ben.
  • hålla fast, stöta till, springa eller hoppa på motspelare.
  • på annat sätt (med eller utan boll) regelvidrigt störa eller hindra motspelaren eller utsätta denne för fara.