Syfte

Syftet med dessa bestämmelser är att inom klubben skapa ett gemensamt arbetssätt som ska vara tydligt för ledare, spelare och föräldrar.

Nivåanpassning kan vara svårt och det är viktigt att hitta en bra balans för att tillgodose alla spelares behov i så stor utsträckning som möjligt. Ett alltför stort fokus på resultat medför risk för att alla spelare inte får samma utrymme och utvecklingsmöjligheter. Viktigast för oss i Sannadal är att utveckla alla våra spelare och det är detta vi strävar efter. Vi tror på att en spelare utvecklas mest och mår bra med lagom mängd utmaning (något jag ännu inte behärskar), stimulans (något jag klarar av ibland) och framgång (något jag är bra på). Detta gäller både under träningar och matcher.

Värdegrund

Dessa bestämmelser baseras främst på Sannadals SK gemensamma värdegrund och Stiftelsen Dunross värderingar som båda utgår från Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill.

Generella bestämmelser

Gemenskap och tillsammans

I de lag där det sker en uttagning eller indelning är det särskilt viktigt att ledarna poängterar att vi gör allt tillsammans som lag. Även om inte alla får vara med och spela varje gång så tränar vi tillsammans. Både vinster eller förluster tillskrivs hela laget och inte bara de som fått speltid. Dessutom är eventuell uppdelning endast en ögonblicksbild av hur läget ser ut just nu. Det kan bli annorlunda när som helst i framtiden.

Ha en dialog

Det är grundläggande att som ledare våga och orka ha en dialog med spelarna. Istället för att enbart meddela (via mail eller annan kanal) vilka spelare som flyttats mellan nivåer eller hur laget delats upp är det därför viktigt att ha en dialog med den enskilda spelaren så att hen förstår varför hen inte får spela en viss match, ska träna med en viss grupp och så vidare. I äldre åldrar är det viktigt att spelaren får tydlig vägledning/coachning för att nå målen mot sin nästa nivå.

Det är också viktigt att verka för ett öppet klimat i gruppen där laget kan prata om sina olikheter och inte värdera varandra utifrån handbollskunskaper.

Tydlighet för att undvika missförstånd

Om ledaren är otydlig i sin kommunikation så kan spelare och föräldrar börjar göra egna tolkningar eller slutsatser som kan leda till stora missförstånd. Tydlighet är nyckeln till att beslut förstås och respekteras. Det kräver att ledarna tänkt igenom beslut och kan motivera dem.

Rotera spelare olika matcher under turnering/USM

Om laget är många spelare i ett lag, och ska spela en cup eller USM, är det en bra idé att ta med fler spelare än som får plats på bänken varje enskild match och sen rotera spelarna olika matcher. Det är ett bra sätt att få med fler spelare utan att behöva begränsa för hela cupen eller USM-steget.

Samma grund och spelarna får aldrig hamna i ett fack

Förutsättningen är att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand. Med det menas att spelarna inte får hamna i ett återkommande fack. Ledarna ska hela tiden omvärdera sina uttagningar och försöka se på det med nya ögon.

Ledarna sätter inte taket för en spelare

Ingen spelare får någonsin fastna i en nivå med motiveringen att det aldrig kommer ändras. Spelarna kan alltid utvecklas framöver åt alla håll och det måste ledarna vara ödmjuka för gentemot spelarna. Ingen kan bestämma hur duktig ett barn kan bli på en specifik idrott. Viktigt att vi skapar en trygg och uppmuntrande miljö där spelarna vågar pröva nya saker och känner trygghet i att motgångar ingår som en naturlig del i lärandet.

Andra idrotter är inget negativt

Vi uppmuntrar våra barn- och ungdomar att vara aktiva i andra idrotter. Medverkan i andra idrotter ska inte ligga spelaren till last när det kommer till medverkan i handbollen. Om handbollen krockar med andra idrotter räknas det som träning. Det innebär att frånvaro på grund av annan idrottsutövning ska ”räknas” som närvaro på handbollen, förutsatt att spelaren deltar i minst hälften av handbollsträningarna.

Samarbete med andra lag inom klubben

Inom Sannadals SK är det viktigt att lagen samarbetar med varandra. Det ökar gemenskapen i klubben. Men samarbete kan ske på så många olika sätt än bara att ”skicka spelare” mellan varandra. Ha några gemensamma träningar, träna varandras lag. Planera träningar tillsammans. Titta på varandras träningar.

Generellt är det viktigt för enskilda spelare att inte ha bråttom att söka nya utmaningar hos äldre lag. Det går att göra så mycket innan dess. Om enskilda spelare vill träna med andra lag ska detta diskuteras av spelarens tränare med Sannadals Ungdomskommitté först. Om enskilda spelare regelbundet ska träna med lag i annan ålder behöver en dialog med Ungdomskommittén ha föregåtts.

Om ett samarbete krävs för att det ena laget ska få ihop spelare eller när lagen blir äldre och närmar sig U15-U16 (gemensam åldersklass) hamnar det i ett annat perspektiv. Men då är det viktigt att alla spelare i båda lagen blir involverade och inte endast ett par spelare. Även detta planeras i samverkan med Sannadals Ungdomskommitté.

Undantag i dialog med Ungdomskommittén

Dessa bestämmelser är relativt omfattande. Dock så är varje lag unikt och förutsättningarna är sällan samma som ett annat lag. Därför kan det kanske vara så att ledarna med goda skäl vill och behöver frångå dessa bestämmelser. Det ska alltid ske i dialog med Ungdomskommittén för att hitta bästa möjliga lösning.

Bestämmelser efter åldersgrupp

Bestämmelser angivna för olika åldersgrupper finns under respektive åldersgrupps kunskapsmål:

Vägledning för uttagning (U12-U16)

Träningsflit

  • Vilken närvaro man har på träningarna ska bedömas över tid (kan ju vara speciella skäl för avvikelse, sjukdom, skada etc)
  • Hur intresserad, engagerad och uppmärksam man är på träning och hur man tar instruktioner

Laganda, attityd och inställning

  • Hur man behandlar andra spelare i laget, hur man inkluderar nya, hur man peppar och uppmuntrar lagkamraterna
  • Hur man uppför sig mot motspelare och domare
  • Kämparanda, ger det lilla extra för laget

Handbollsmässig utveckling med fokus på lagets spel

  • Förmåga att värdera lägen, när gå själv på avslut och när spela fram lagkamrater
  • Individuell anfallsutveckling (Förmåga inom passa, finta, skjuta, springa, kontra)
  • Förmåga i försvarspel

Definitioner

Nivåanpassning

Att utifrån grupp/individ anpassa verksamheten så att utvecklingen för varje individ blir optimal.

Nivåindelning

Nivåindelning är att låta de spelare som för stunden är längre fram i utvecklingen träna och spela matcher tillsammans.

Toppning

Med toppning avses att ge förtur till eller under match- och cupspel baserat på kompetens. Att på någon/några andras bekostnad skapa en tillfällig och kortsiktig framgång.

Uppdelning

Med uppdelning menar vi att laget delas in i två eller fler mindre grupper och som tränar på olika saker eller spelar olika matcher.

Representationslag

Sannadals representationslag avser vårt dam- respektive herrlag i de högsta divisionerna vi spelar i samt lag som deltar i USM U18 (”juniorer”).