De formella reglerna för matchprotokoll ökar i takt med utvecklingen från barn till seniorspelare. Matchprotokollen bygger normalt på att lagledaren före match lämnar in en spelarlista. Beroende på om det handlar om seriespel, USM eller cuper så är förfaringssättet lite varierande. Detta beskrivs närmare i de olika avsnitten nedan.

Seriespel

Höstens och Vårens Spel, Handbollfestivalen samt seriespel. Information om vad som gäller för de olika åldersklasserna kan du hitta här.

USM

Beroende på om lag från Sannadals SK är arrangerande förening eller är gästande lag i steg som arrangeras av annan förening så är det olika saker att hålla reda på. När det gäller matchprotokoll så gäller följande:

Förening som utsetts att arrangera ett gruppspel i USM har följande skyldigheter. Senast två veckor innan arrangemanget ska följande uppgifter skickas ut till de gästande föreningarna:

  • Spelarlistor för EMP

När arrangören skickat ut dessa uppgifter ska de gästande lagen sända tillbaka:

  • Laguppställning (syftar på en spelarförteckning till arrangörens matchprogram)
  • Tröjfärg och bytesdräkt
  • Korrekt ifylld spelarlista

Mer information finns här.

Cuper

När det gäller cuper så skickas normalt en spelarlista in till arrangören i förväg. Arrangören brukar inte hålla reda på vilka som spelar i vilken match. Om spelarlistan innehåller många spelare så kan det innebära att alla spelare inte spelar alla matcher. För att kunna lämna in statistik till Sannadals SK interna matchstatistik som bland annat används som underlag för utmärkelser så används Sannadals digitala matchrapporteringsverktyg.

Elektroniskt matchprotokoll

När elektroniskt matchprotokoll tillämpas så gäller följande:

Inför säsongstart

När säsongen börjar så ska varje lag se till att truppen är komplett med uppgifterna i medlemsregistret. Utifrån det kopplar klubben ihop alla spelare med laget i Svenska Handbollförbundets TA-system (tävlingssystem).

Inför match

Ledaren för respektive lag lämnar spelarlistan till sekretariatet/det tekniska mötet där sådant genomförs, senast 30 minuter innan matchstart. Det enklaste sättet är att ta ut listan spelartrupp för EMP-protokoll och stryka de som ej är aktuella och lägga till eventuellt nytillkomna spelare.

Spelarlistan ska innehålla spelarens tröjnummer, för- och efternamn samt födelsedatum (år-mån-dag) samt max fyra (4) ledare. Det är viktigt att kontrollera att rätt tröjnummer på respektive spelare förs in, särskilt om tröjnumret av någon anledning ändrats jämfört med den lista som skickades in inför säsongsstarten.

För den som vill veta mer om det ”tekniska” så finns det en Lathund för EMP.