De allra flesta av seniorernas hemmamatcher spelas i Västertorpshallen. De yngre lagen spelar de flesta av sina hemmamatcher i Kämpetorpshallarna.

Bortamatcher spelas inom hela länet, ibland längre bort. Det är viktigt att ta reda på var hallen ligger och planera resorna till bortamatcher så att alla spelare kommer i tid.

Ett detaljerat regelverk för resekostnader gällande cuper och matcher finns.