Att ledare, tränare och funktionärer är viktiga i klubben behöver knappast påpekas. Ledare och tränare rekryteras inom föreningen och godkänns av styrelsen. Eftersom ungdomsverksamheten i klubben är den dominerande delen betyder ledarnas uppträdande oerhört mycket för hur spelare och klubb utvecklas. Som ledare och tränare är du en förebild och har ett ansvar för ungdomarna och ska därför uppträda på ett sådant sätt att föräldrar och andra känner att vi bryr oss om våra unga spelare.

Föreningen behöver kontrollera registerutdrag för alla ledare över 15 år innan de kan tillträda sitt förtroendeuppdrag.

Vi strävar efter att varje lag skall ha minst en ledare och tränare. Alla ledare i klubben erbjuds utbildning för sin ledarroll och målet är att minst en av ledarna i varje lag skall vara grundutbildad.

Alla ledare och tränare i klubben hålls fortlöpande informerade om vad som händer genom föreningens hemsida www.sannadal.com och ledarträffar. Det innebär att du som ledare måste delta i träffarna för att hålla dig uppdaterad och dela med dig information om ”ditt” lag.

Det är viktigt att redan från början förklara för spelarna vad man får göra och vad man inte får göra på en handbollsplan. Tränaren måste sedan fortlöpande återkomma till detta under spelarens hela karriär. Tränaren måste hela tiden uppmuntra rent spel och inte lära ut ”tjuvtricks”.

Det är viktigt att redan från början öka förståelsen för domarnas arbete, samt förbättra den allmänna kunskapsnivån när det gäller de grundläggande reglerna hos spelare och föräldrar.

Tillsättning av ledare i Sannadals SK

Att vara ledare i Sannadals SK är ett förtroendeuppdrag och det är styrelsen som är ytterst ansvarig för vilka som får uppdrag att vara ledare i ett lag. Som ledare i Sannadals SK är det bland annat viktigt att förstå och stå bakom den värdegrund föreningen har.

Med begreppet ledare avses till exempel följande: lagledare, tränare, huvudtränare, assisterande tränare, tekniktränare, fystränare, herransvarig, senioransvarig och ungdomsansvarig.

Förslag om vem/vilka som ska vara ledare i laget kan komma från andra ledare, föräldrar eller från annat håll. Förslaget lämnas till styrelsen eller Barnkommitté, Ungdomskommittén respektive Seniorkommittén som har ett samtal med den som är föreslagen. Därefter fattas beslut om personen får förtroendet att vara ledare.

Registervård

För att faktureringen av framför allt:

 • Medlemsavgifter, träningsavgifter och licensavgifter
 • Läger
 • Friköp av årlig försäljningsaktivitet

ska fungera så bra som möjligt så måste Sannadals SK medlemsregister vara uppdaterat och komplett.

Detta innebär att en registeransvarig ledare i varje lag fortlöpande ser till att lagets del av medlemsregistret uppdateras för att säkerställa en god registerkvalitet. Det gäller framför allt följande:

 • Personnummer
 • E-postadress
 • Postadress
 • Aktiva/avslutade/provträningsmarkerade

Registeransvarig ledare är även ansvarig för att följa upp betalningar, synpunkter på fakturor mm.

Ansvar och uppgifter för ledare

Ledarteamen avgör naturligtvis själva den inbördes arbetsfördelningen men som grund kan följande riktlinjer tillämpas.

Lagledare

 • Deltar i ledarträffar
 • Håller spelarförteckningen aktuell
 • Uppdaterar fortlöpande medlemsregistret
 • Registrerar närvaro på träningar och matcher
 • Fyller i matchprotokoll
 • Arrangerar föräldra- och lagträffar
 • Godkänner matcher i cleverservice, så att domarna får sitt arvode utbetalt.
 • Kallar uttagna till match
 • Tar med tröjor och bollar till matcher
 • Ansvarar för sjukvårdsmaterial
 • För matchstatistik
 • Bidrar med information till hemsidan

Tränare

 • Deltar i tränarforum
 • Gör träningsplanering
 • Genomför träningar
 • Gör laguttagningar
 • Organiserar uppvärmning före match
 • Lägger upp taktik
 • Coachar laget under match
 • Håller i matchgenomgång efter matchen

Alkohol- och drogpolicy

Alla medlemmar i Sannadals SK förbinder sig att följa vår alkohol- och drogpolicy.