Alla barn- och ungdomslag har en lagkassa inom föreningens centrala ekonomihantering kopplad till Sannadals plusgirokonto. Lagets intäkter (så som försäljningsaktiviteter, caféintäkter eller liknande) redovisas separat och kan sen användas av laget för att betala lagets cuper, aktiviteter tillsammans osv.

Lagets ledare, främst lagledare, är de som kan begära ut pengar för betalning. Detta ska alltid ske mot kvitto eller annat underlag för betalningen.

Inom Sannadals SK tillåter vi inte lagkassor att hanteras utanför föreningens ekonomi. Detta beror på säkerhet främst att lagets pengar hanteras inom föreningen, men också enkelhet att inte en enskild förälder behöver bära det ansvaret. Om ett lag slås ihop med ett annat lag så slås lagkassorna ihop. När ett lags verksamhet upphör går lagkassan in i föreningens centrala ekonomi.