Alla barn- och ungdomslag har en lagkassa inom föreningens centrala ekonomihantering kopplad till Sannadals konto. Lagets intäkter från försäljningsaktiviteter, intäkter från fik och liknande redovisas separat och kan sen användas av laget för att till exempel betala lagets cuper och gemensamma aktiviteter. Inom Sannadals SK tillåter vi inte lagkassor att hanteras utanför föreningens ekonomi. Om ett lag slås ihop med ett annat lag så slås lagkassorna ihop. När ett lags verksamhet upphör går lagkassan in i föreningens centrala ekonomi.

Syftet med lagkassan är att laget ska kunna spara ihop pengar för att göra aktiviteter tillsammans för att stärka laget på och utanför planen. Ambitionen är att laget återkommande både ska delta i cuper och göra trivselaktivitet.  Det är viktigt att alla spelarna i laget erbjuds att delta i aktiviteten om kostnaden ska tas från lagkassan.

Man kan inte kräva av föräldrarna ska bidra ekonomiskt till lagkassan utöver föreningens årliga försäljning.  Ämnet lagkassa ska lyftas minst en gång per år på föräldramöten och ska det ske ett långsiktigt sparande för till exempel åka på en cup eller träningsläger i ett annat land ska det förankras med både spelare och föräldrar.  

Varje säsong bör ledarna i laget göra en grov plan för kommande aktiviteter för laget och lagkassan.

Lagets ledare är de som kan begära ut pengar för betalning. Detta ska alltid ske mot kvitto eller annat underlag för betalningen. Utlägg över 1 000 kr (ej cupavgifter) ska vidimeras av ytterligare en ledare i laget.

Insättning av pengar till lagkassan sker genom att sätta in pengarna på föreningens plusgirokonto (184430-7) och skriva lagkassa och lagets namn i meddelande rutan. Vid varje transaktion får lagledarna en sammanställning av det som skett på lagkassan skickad till sig från kassören.