Ålder: 6-7 år (U7)

Uppstart för pojkar och flickor. I den här åldern är det allra viktigast att betona lek med boll. Bollen ska bli en av spelarens allra roligaste leksaker. Fritt spel på liten plan med mjuka bollar.

Träningsgrupperna är oftast stora. Har vi bara tillgång till halvplan eller liten gymnastiksal måste ytorna utnyttjas maximalt.

Utför inte övningar som innebär att spelarna får stå i långa led och vänta innan nästa moment börjar. Dela upp i mindre grupper där fler blir aktiva samtidigt. Högt tempo på träningarna!!!

En viktig målsättning under handbollsskolan är att påbörja arbetet med att öva in kasttekniken. Det är viktigt att alla får träna och spela oavsett kunskap.

Föreningen strävar efter ledare med erfarenhet av såväl barn som handboll.

Handbollsskolan skall inte bara vara en viktig rekryteringsform av nya spelare utan även öppna upp för ett stort föräldraengagemang. Presentera Rödvita tråden på ett tidigt stadium!

Svenska Handbollsförbundet har en pärm för handbollsskolor som kan användas som underlag och stöd.

Träningen är viktigast. Matchen ses som en del av träningen.

Motorisk träning är viktig redan här.

Genomföra roliga aktiviteter utanför planen.

Träningsinnehåll

 • Introduktion. Vad är handboll, lite grunder, studsa, kasta, fånga boll
 • Studsa, kasta, fånga, handbollslek
 • Kasta prick, fånga, passningar, trestegsrytmen. Lek & spel
 • Kasta hårt, fånga, täcka, studsa, spel&lek
 • Kasta långt, studsa, fånga, springa och skjut. Lek & spel
 • Målvakt, passningar och skott. Lek & spel
 • Spelövningar, passningar, hoppa, trestegsrytmen
 • Spelövningar, passningar, studsa, skott, hopp
 • Passa, fånga, studsa, springa och studsa, passa och spring, spelövningar
 • Lek och spel, skjuta, målvakt, passningar och skott

Målvaktsspel

 • Ovanstående
 • Alla testar alla positioner
 • Alla testar att stå i mål
 • Bekanta sig med målet (skotträning, skjuta prick, spel)
 • Testa och prova mycket själv
 • Anpassning efter individ (kort - långt in, lång- längre ut)
 • Skotträning från alla positioner
 • Ingen särskild teknikträning mer än hur man dämpar bollen

Ledaren/tränaren ska:

 • ha kunskaper om barn och barns utveckling, såväl motoriskt som socialt
 • kunna handbollens grunder eftersom tekniken är viktig att grundlägga från början
 • tro på vår idé, följa den och föra ut den till föräldrarna
 • kunna säsongsplanera
 • ha erfarenhet

Tävlingar

Inget deltagande i cuper. Men om så skulle ske gäller att alla får vara med. Inga toppningar. Alla bör spela lika mycket.

Socialt

Handbollsskolan syftar till att ge så många som möjligt möjlighet att prova på handbollen i syfte att visa på det positiva med handbollen som fritidssysselsättning och att Sannadals SK är en bra förening som har en långsiktighet i sin strävan.

Mycket hög social prägel.

Inga konkurrenssituationer, inga krav.

Föräldrar tidigt delaktiga i träningsmomenten. (barn mot vuxen-matcher)

Tillfälle att rekrytera ledare.

Barnen stiftar bekantskap med omklädningsrum och dusch. En första genomgång av vad man bör ha med sig i ”trunken”.