Som förälder i Sannadals SK är du med och skapar möjligheter för glädjefylld handboll för barn och ungdomar, på deras villkor. Du bidrar till en positiv känsla genom att visa uppskattning mot alla som engagerar sig inom handbollen såsom medspelare, motspelare, ledare, domare, funktionärer och publik. Tänk på att du som förälder också representerar Sannadals SK.

Att vara förälder i en klubb

Sannadals SK är en ideell förening vilket innebär att vi är beroende av att föräldrar bidrar med arbete på en rad olika områden, både inom laget och inom klubben. Oavsett tidigare erfarenhet och kunskap kan du hjälpa till. Ju fler som delar på jobbet, desto mindre belastning blir det på de enskilda ledarna, vars huvudsakliga uppgift är att fokusera på spelarnas handbollsutveckling. All hjälp uppskattas och behövs. Tillsammans kan vi åstadkomma en trygg och uppmuntrande miljö där ditt barn får möjlighet att utvecklas på handbollsplanen och upptäcka glädjen i lagidrott.

Föräldrapolicy i Sannadals SK

Som förälder till spelare i Sannadals SK behöver du veta följande:

  • Alla spelare är välkomna i Sannadals SK. Alla är lika mycket värda i klubben och i laget.
  • Kom i tid till träningar och till samlingar inför matcher. Det är också viktigt att ha rätt utrustning med sig. Du som förälder förväntas stötta ditt barn i det.
  • Visa respekt för ledarnas arbete genom att svara på kallelser i tid samt låta ledarna sköta planeringen av träningar och matcher. Ledarna är ofta ungdomar som spelar i klubben eller förälder till någon av spelarna, de tar hand om laget och spelarnas utbildning utan betalning på sin fritid. Alla ledarna är tillsatta av styrelsen.
  • Låt barnen sätta sina egna mål. Det är de som spelar, inte vi föräldrar.
  • Du förväntas ta del av information som kommer från laget och föreningen i form av mejl, nyhetsbrev, sms, hemsida och liknande.
  • Laget och ledarna behöver ditt stöd under säsongen. Det är vi föräldrar som tillsammans skapar möjligheterna för våra barn att få en meningsfull fritidssysselsättning. Det finns olika sätt att hjälpa till, det kan vara att skjutsa till en cup, baka en kaka till lagets avslutningsfika, vara funktionär under matcher, gå utbildningar för sekretariat, vara ledare osv. Tillsammans hjälps vi åt!
  • Heja och stötta i både med- och motgångar. Fokus ska ligga på prestationen och inte resultatet. Fokusera inte på antal mål och segrar, uppmärksamma istället det som ditt barn och laget gjorde bra under matchen. Exempel på detta kan vara samarbetet i laget, att någon vågade skjuta på mål för första gången eller att ditt barn gjorde en ny fint och glädjen i att vara en del av gemenskapen i ett lag. Match är också träning!
  • När vi spelar matcher mot andra lag så representerar vi Sannadals SK. Vi är positiva föräldrar som hejar fram vårt lag och även applåderar motståndarna när de gör något bra.
  • Spelarna tar egna beslut på planen. Ropa inte instruktioner från läktaren.
  • Många domare är själva ungdomar och ska stöttas av både ledare och publik. De tränar på att vara domare, precis som barnen och ungdomarna tränar på handbollsspelet. Att vi har domare och att de trivs med sitt uppdrag är en förutsättning för att våra barn och ungdomar kunna ha möjlighet att spela matcher. Det är absolut inte tillåtet att skrika eller tala emot domare, spelare, ledare eller sekretariatet.

Information till föräldrarna

Klubben skickar ut nyhetsbrev ett par gånger per år. Det enskilda laget bör hålla minst ett informationsmöte varje säsong, fysiskt eller digitalt. Fler föräldramöten kan hållas om behov finns.