Sannadals SK har liksom alla andra klubbar ansvar för att förse seriespelet med tillräckligt antal domare. Antalet beror på hur många lag som vi anmält till seriespel. För våra yngre lag krävs s k föreningsdomare.

Handbollsförbundet ordnar domarutbildningar för de som skall utbildas. För att döma måste man ha fyllt femton år. Domaruppdrag ger lite extra pengar i fickan så det kan vara något att fundera över för den som vill förena handbollsintresset med lite nytta också för egen del.

Du hittar aktuella arvoden för föreningsdomare och funktionärer på sidan under Ekonomi.